Úspešné ženy biznisu na jednom mieste

Úspešné ženy biznisu na jednom mieste
Zdroj foto: ta3
Ženy sa stále viac presadzujú aj v oblastiach, ktoré boli doteraz výrazne v mužskej prevahe. Narastá ich počet vo vedení, častejšie ako kedykoľvek predtým podnikajú a investujú. Majetok prechádza do ich rúk aj dedením. Ženy ovládajú tretinu svetového bohatstva, hodnota ich majetku rastie. Tento trend je v Česku a na Slovensku. V najbližších rokoch sa významná časť bohatstva presunie do rúk žien.

Je dokázané, že prítomnosť žien vo vrcholovom manažmente sa podieľa na zvyšovaní profitu firmy. Okrem toho, že úspešne vedú manažérske tímy a oddelenia veľkých korporácií, pomáhajú aj k pestrejšiemu a vyrovnanejšiemu podnikateľskému prostrediu. V tradične mužských odvetviach by sa zvýšením zapojenia žien do pracovného procesu vo viacerých krajinách zvýšila produktivita od 3 % až do 25 %.

Na podujatí Ženy v medzinárodnom biznise, ktoré organizovala TA3, sme diskutovali aj o týchto témach s Andreou Gontkovičovou, generálnou riaditeľkou spoločnosti Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko, Petronelou Chovaníkovou, obchodnou riaditeľkou energetickej divízie skupiny Veolia a Soňou Porubskou, globálnou riaditeľkou pre korporátne vzťahy Zentiva.

Málokto sa môže pochváliť, že jeho práca pomáha liečiť rakovinu. Soňa Porubská, globálna riaditeľka pre korporátne vzťahy Zentiva, to povedať môže. Zentiva totiž prichádza s onkologickým liekom s pridanou hodnotou. Je to vlastne alternatíva jedného lieku pre leukemických pacientov, ktorý asi u tretiny ľudí jednoducho nefungoval, pretože mali iné pH žalúdka. 

Tím Zentivy vyvinul liek, ktorý má rovnaký účinok, ale nie je od pH žalúdka závislý. Tento liek Zentiva v rámci EÚ zaregistrovala minulý rok, a teraz sa ho chystá začať vyrábať a uviesť na trh.

Viete si predstaviť Slovensko bez dymu?

Spoločnosť Philip Morris áno. Konkrétne Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka spoločnosti Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko, vysvetlí, ako firma pred pár rokmi urobila zásadné rozhodnutie. V tom čase si povedali, že už nebudú predávať klasické cigarety. Firma chce dosiahnuť, aby v 21. storočí postupne nikto nefajčil. Zároveň roku 2021 za spolu viac ako dve miliardy dolárov získali britského výrobcu inhalačných prostriedkov pre astmatikov, dánsku firmu vyrábajúcu okrem iného aj lieky na odvykanie od fajčenia a tiež americkú firmu disponujúcu novým patentom na liečbu infarktu myokardu. V priamom prenose vidíme prerod tabakovej firmy na firmu vyrábajúcu farmaceutické pomôcky.

Vedeli ste, že Veolia priamo alebo sprostredkovane kúri takmer štvrtine domácností v bytovkách po celom Slovensku? V čase vypuknutia energetickej krízy to bola práve Petronela Chovaníková, obchodná riaditeľka energetickej divízie skupiny Veolia, ktorá v médiách upozorňovala politikov na to, že sa úplne zabudlo na 2,2 milióna obyvateľov, teda 760-tisíc domácností, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch a sú zásobované z centrálnych zdrojov tepla. Veolia zároveň upozorňuje, že teplárenstvo skrýva obrovský dekarbonizačný potenciál. Napríklad ich prevádzka v Žiari nad Hronom, ktorej vstupným materiálom bude biomasa, by sa mala zamerať na produkciu obnoviteľných plynov. Okrem biometánu sa počíta aj s výrobou vodíka, ktorý by mohol byť zužitkovaný v autobusovej doprave. Teplári chcú tiež rozvíjať koncept energetického zhodnocovania komunálneho odpadu inovatívnou metódou. Do budúcna je však dôležité zabezpečiť, aby biometán a biovodík zostali na Slovensku a neskončili v Nemecku alebo iných krajinách.  

Úspešné manažérky hovorili o smerovaní ich firiem a o ich názore na postavenie žien v spoločnosti

Ženy, ktoré tvoria polovicu populácie, sú nedostatočne zastúpené vo vrcholových pozíciách vo verejnej správe a v biznise a stále zarábajú v priemere o 15 % menej ako muži v celej Európskej únii. Na Slovensku je to až 20 %. Udržanie rovnováhy medzi mužmi a ženami je však základným znakom stability a fungujúcej demokracie krajiny.

Napríklad Philip Morris Slovakia v roku 2019 ako prvá firma na Slovensku získala certifikát EQUAL-SALARY, ktorý udeľuje švajčiarska Equal Salary Foundation. Certifikát oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov a predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien. 

Vo Philip Morris prechádzali v posledných rokoch bezprecedentnou transformáciou, aby dokázali naplniť víziu bezdymovej budúcnosti, kde cigarety budú nahradené lepšími, menej škodlivými alternatívami bez dymu. K tomu potrebovali pritiahnuť nové, ale aj udržať už existujúce talenty. 

Všetky spomenuté firmy sa ako zamestnávateľ pohybujú v globálnej konkurencii, a preto podľa slov manažérok musia mať nastavené vysoké štandardy prístupu k zamestnancom.

Celú diskusiu si môžete pozrieť na tomto linku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá