Richter: O deti sa postará 138 nových sociálnych pracovníkov

Aktualizované:
Richter: O deti sa postará 138 nových sociálnych pracovníkov
Zdroj foto: SITA
Rezort práce spúšťa nový národný projekt, ktorého hlavným cieľom bude zlepšiť systém náhradnej starostlivosti o deti. V priebehu troch rokov vznikne na Slovensku 138 nových pozícií na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj v konkrétnych detských domovoch.

"Za roky 2010 až 2011 celkove ubudlo v rámci šetrenia 60 miest sociálnych pracovníkov. To nebolo dobré rozhodnutie, trvám na tom a hľadám so svojimi ľuďmi opatrenia, ako tento stav zlepšiť," podčiarkol na dnešnom brífingu v Bratislave šéf rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).

V evidencii oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pracovalo vlani 557 zamestnancov. V ich evidencii pritom figuruje zhruba 224.400 rodín, z ktorých dokážu v priebehu roka riešiť asi polovicu. Na jedného sociálneho pracovníka tak pripadá asi 250 rodín.

"Situácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately na Slovensku v rámci úradov práce, sociálny vecí a rodiny je zhoršujúca sa a momentálne veľmi zlá," priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Marián Valentovič.

Ministerstvo plánuje v rámci projektu posilniť personálne kapacity aj z odbornej stránky. Na tento účel chce vzdelávať zamestnancov úradov práce a detských domovov. Medzi základne ciele projektu však patrí aj skvalitnenie vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v prirodzenom rodinnom prostredí či predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií ako detské domovy. Podporu ministerstva má predovšetkým život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí.

"Ak by sme nič neurobili a čakali, že to vyrieši život sám, urobili by sme jednu veľmi vážnu chybu. My si uvedomujeme, že ten stav nie je dobrý. A práve preto ja vítam tento projekt," dodal minister Richter, ktorý dúfa, že prvé výsledky projektu sa dostavia už do konca roka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá