Verejné obstarávanie by mala zrýchliť malá novela

11.2.2013 17:42

Malá novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú na návrh ministra vnútra Roberta Kaliňáka v pondelok schválila vláda, má umožniť zrýchlenie procesu obstarávania s okamžitou účinnosťou. Zároveň by mala pomôcť pri lepšom využívaní peňazí Európskej únie, v čom Slovensko dlhodobo zaostáva.

Kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o malej novele, aby ju parlament mohol prerokovať a schváliť ešte na terajšej štrnástej schôdzi. V prípade, že poslanci novelu verejného obstarávania včas schvália, účinná bude od 18. februára.

Malá novela zjednocuje námietkové konanie, ktoré bude pozostávať z dvoch častí a v každej s jedným rozhodnutím. Umožňuje uchádzačom preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnomobstarávaní čestným prehlásením, pričom preverovať sa bude len úspešný uchádzač. V prípade neuzavretia zmluvy s víťazom súťaže budú môcť obstarávatelia uzatvárať zmluvy aj s ďalšími uchádzačmi podľa poradia. Zrýchlená novela verejného obstarávania zavádza predbežnú ex ante kontrolu súťažných podmienok tendrov, a aj sankcie v podobe zákazu účasti na verejnom obstarávaní. Ide o zmeny, ktoré zatiaľ obsahuje aj veľká novela zákona o verejnomobstarávaní, ktorú poslanci za Smer-SD už skôr presunuli do druhého čítania a neskôr ich z nej vyradia.
"Zo správy o čerpaní eurofondov, o aktuálnej hospodárskej situácii, daňovej prognóze vyplýva, že musíme sa pokúsiť zachrániť každé euro, ktoré by mohlo pritiecť do hrubého domáceho produktu a pomohlo zvýšiť jeho obrat a pomohlo vytvoriť nové pracovné miesta," zdôvodnil minister Kaliňák potrebu schválenia malej novely verejného obstarávania. Mnohé financie z EÚ, ktoré pochádzajú ešte z roku 2011, je podľa neho potrebné vyčerpať do konca tohto roku.

"A teda nielen uzatvoriť zmluvu, alebo schváliť projekt, skončiť verejné obstarávanie, ale aj peniaze účinne minúť a zaplatiť za projekt, ktorý je hotový. Potrebujeme časový priestor pre vykonanie verejného obstarávania, vyhodnotenie, uzatvorenie zmluvy, ale aj realizáciu. Preto vlastne predbieha táto veľmi krátka novela, ktorá so sebou prináša predovšetkým úsporu časovú," dodal Kaliňák. Vybraté zmeny z veľkej novely verejného obstarávaniapodľa neho výrazne skrátia lehoty, resp. zjednodušia prístup podnikateľov k súťažiam.

Podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho uchádzači nebudú môcť požiadať obstarávateľa o nápravu po rozhodnutí o vylúčení uchádzača. Naďalej však budú môcť podať žiadosť o nápravu v prípade súťažných podmienok. "Z praxe vyplýva, že žiadosti o nápravu po vylúčení uchádzača sú prakticky duplicitné a naťahujú čas možno mesiac, možno viac. Ani raz sa v praxi u tisícoch obstarávaní nestalo, že by Úrad pre verejnéobstarávanie uznal žiadosť o nápravu vo veci neúspešného uchádzača a zaradil ho naspäť," povedal v pondelok Vážny. Tak či tak to podľa neho končí na úrade ako námietka. "Európska legislatíva neprikazuje režim žiadosti o nápravu," povedal Vážny.

Vicepremiér odmietol kritiku opozície, že novela zákona nezlepší čerpanie eurofondov. "Z limitu na rok 2011 bola vyčerpaná iba technická pomoc za 2,1 mil. eur, ale ani v jednom z ostatných desiatich operačných programov nebol vyčerpaný ani cent. Čerpanie oddialili na rok 2012 a najmä 2013, čo nám teraz spôsobuje problémy," dodal Vážny na adresu bývalého vedenia ministerstva dopravy na čele s Jánom Figeľom. Z roku 2011 nie je podľa Vážneho v tomto roku dočerpaných 1,18 mld. eur. "Čiže pán Figeľ by mal odpovedať na to, ako a prečo tento proces spôsobil, lebo to z jeho strany považujem za sabotáž eurofondov," dodal Vážny. Rezort dopravy zatiaľ koordinuje využívanie zdrojov Európskej únie, ale od apríla to bude zabezpečovať Úrad vlády SR, vrátane podpredsedu vlády pre investície.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok