Dcérska spoločnosť železničného Carga onedlho vstúpi na opravárenský trh. Uspeje proti ostrej konkurencii?

22.3.2023 12:09

Železničný prepravca ZSSK CARGO po novom založil dcérsku spoločnosť Depo Services, ktorá onedlho vstúpi na trh. Člen predstavenstva, riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel ZSSK CARGO a predseda predstavenstva Depo Services a.s. Ľubomír Kuťka vysvetlil, čo bude táto spoločnosť poskytovať.

Dcérska spoločnosť železničného Carga onedlho vstúpi na opravárenský trh. Uspeje proti ostrej konkurencii?
Foto: Archív/Ľubomír Kuťka

Železničný prepravca ZSSK CARGO založil dcérsku spoločnosť Depo Services. Vy ste sa stali predsedom predstavenstva novej spoločnosti. Prečo Cargo túto spoločnosť zakladá? 

Základným cieľom je vyčlenenie opravárenstva do samostatnej spoločnosti. Vkladom časti podniku bude do nej presunutých približne 1100 zamestnancov materskej firmy, nehnuteľný majetok súvisiaci s údržbou a opravami železničných koľajových vozidiel a všetky súvisiace náležitosti. Súčasné fungovanie v rámci jedného celku má svoje limity, ktoré týmto krokom odstraňujeme.

Vďaka vyčleneniu vznikne nová spoločnosť, ktorá bude schopná vykonávať opravy efektívnejšie, rýchlejšie a bude schopná ponúknuť kvalitnejšie služby externým zákazníkom. Z vyčlenenia bude samozrejme ťažiť najmä samotná materská ZSSK CARGO. Odčlenením opravárenstva sa z neho stane externý náklad, pri ktorom pôjde oveľa lepšie merať náklady, rýchlosť a efektivitu. Dôjde tiež k jednoznačnému vymedzeniu zodpovednosti a zvýšeniu tlaku na optimalizáciu množstva opráv.

Tým chcete povedať, že súčasné usporiadanie je neefektívne? 

My musíme reagovať na situáciu na trhu a vo vnútri firmy. V súčasnosti sme pristúpili k prvej časti plánu zásadnej modernizácie našej flotily dieselových lokomotív. To zmení rozsah služieb, ktorých sa bude materinská ZSSK CARGO po opravárenstve dopytovať. Logicky po celkovej obnove, ktorá v seba zahŕňa výmenu cca 100 lokomotív sa bude znižovať objem opráv, ktoré bude potrebné na lokomotívach vykonávať. To nám vytvorí priestor na to, aby sme naše opravárenské kapacity ponúkli na trhovom princípe externým zákazníkom.

Umožní nám to v rámci dcérskej spoločnosti vybudovať nový business model s vlastným trhovým potenciálom. Popri tom sa mení aj trh, kde je ostrá konkurencia. Na Slovensku vznikajú nové opravárenské dielne, rozvíjajú sa existujúce a taktiež stále viac sa presadzujú mobilné opravovne. Konkurujú nám aj okolité krajiny a s tým všetkým sa nová spoločnosť musí pobiť a bude to jednoduchšie, ako by to dokázala vo vnútornej štruktúre ZSSK CARGO.

Trend je jasný

Neoslabí sa postavenie ZSSK CARGO na trhu? 

Rozdeľovať veľké štruktúry do menších efektívnejších celkov je na železnici jednoznačný trend, ktorý sa napríklad štandardne používa na západe. ZSSK CARGO je primárne prepravca. To je a bude jeho najdôležitejšia činnosť. Opravárenstvo stojí na iných podnikateľských princípoch a nevznikajú tu žiadne jednoznačné synergie či optimalizácia kvôli tomu, že sa činnosť vykonáva v jednej štruktúre. Vyčlenenie opravárenstva je niečo, čím si prešlo mnoho západných spoločností a dovolím si tvrdiť, že už pred desaťročiami. Tento trend je jasný a aj my sme jeho súčasťou.

Čo bude so zamestnancami? Nebudú tento krok kritizovať odbory? 

Ak myslíte prepúšťanie, tak na tento krok nie je dôvod. Práve naopak. Všetky opravárenské spoločnosti na Slovensku sa boria s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily. Vďaka reštrukturalizácii vytvoríme podmienky pre rozvoj opravárenskej činnosti a firma si pôjde vlastnou cestou riadenia ľudských zdrojov. Odborom musíme všetky naše kroky starostlivo vysvetľovať. Verím, že silná a konkurencieschopná spoločnosť je aj ich cieľom, keďže v takejto spoločnosti je priamoúmerná efektívna zamestnanosť a odmeňovanie zamestnancov

Železničnou dopravou teraz hýbe vojna na Ukrajine, zmena dopravných trás, strmý rast ceny za elektrickú energiu. To všetko bude tento rok negatívne dopadať na hospodárske výsledky ZSSK CARGO. Je vyčlenenie opravárenstva niečo, čím chcete papierovo zlepšiť hospodárenie? 

Takáto úvaha sa absolútne nezakladá na racionálnom základe a odčlenenie údržby a opráv železničných koľajových vozidiel nemá nič spoločné s aktuálnym dianím. Vyčlenenie opráv je projekt, ktorý pripravujeme niekoľko rokov. Vychádza z našej dlhodobej stratégie, kedy postupne transformujeme ZSSK CARGO do modernej spoločnosti západného typu. 

Vyčlenenie je previazané na ďalšie vnútorné procesy, koncepcie a stratégie. Ide napríklad o stratégiu prieniku na zahraničné trhy, koncepciu obnovy parku koľajových vozidiel ako aj zámer zvyšovania podielu v intermodálnej preprave (preprava v kontajneroch pozn. redaktora). Počítame s  pozitívnym dopadom na hospodárenie, pretože nová štruktúra bude efektívnejšia. Prejaví sa to, ale  samozrejme až po dlhšom čase a s aktuálnym dianím, vojnou na Ukrajine, či nárastom cien energie to nemožno spájať.

Ľubomír Kuťka Foto: Archív/Ľubomír Kuťka
zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok