Právo na hotovosť posunuli poslanci do druhého čítania, zjednotila sa suma na takúto platbu

Právo na hotovosť posunuli poslanci do druhého čítania, zjednotila sa suma na takúto platbu
Zdroj foto: TASR/KR PZ
Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti by malo byť súčasťou Ústavy SR. Tomuto právu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva. Vyplýva to z návrhu ústavného zákona skupiny poslancov hnutia Sme rodina, ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania.

Občan má podľa predkladateľov právo na to, aby sa sám rozhodol, či chce platiť v hotovosti. Deklarujú, že v poslednej dobe sú svedkami rôznych iniciatívnych krokov vedúcich k postupnému obmedzeniu tohto práva. "I z uvedeného dôvodu je zavedenie práva na hotovosť do ústavy jedným zo spôsobov, ako riešiť v prospech spoločnosti akékoľvek pokusy o striktné obmedzenie a konečnú likvidáciu práva platiť v hotovosti, vrátane súvisiaceho práva na súkromie," vysvetlili v dôvodovej správe.

Úplné zrušenie hotovosti v budúcnosti by podľa poslancov výrazne ohrozilo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ale napríklad aj občianske združenia, ktoré svoju charitatívnu činnosť financujú z finančných zbierok. Zachovanie práva na hotovosť je podľa nich tiež významným krokom pri budovaní finančnej gramotnosti mladšej generácie. 

"Na margo uvedeného je preto potrebné podotknúť, že právo platiť v hotovosti má byť charakterizované a ponímané ako výraz slobodnej voľby človeka takto platiť v hotovosti nie preto, že elektronicky platiť nemôže, ale preto, že elektronickou formou platiť nechce, a to z akýchkoľvek dôvodov, v reakcii na konkrétnu situáciu alebo ako prejav jeho osobnosti," dodali predkladatelia.

Zároveň konštatovali, že zavedenie povinného bezhotovostného styku nad určitý limit v právnom poriadku SR je možné vnímať ako opatrenie na obmedzenie podvodných konaní v daňovej oblasti, na boj proti praniu špinavých peňazí, korupcii, trestnej činnosti či pri ochrane pred financovaním terorizmu. Ústava má preto predpokladať aj zákonnú úpravu podmienok a obmedzení používania hotovosti.

Zjednotenie platieb v hotovosti

Limity súm, do ktorých sú umožnené platby v hotovosti, by sa mohli zjednotiť na 15 000 eur. Nerozlišovalo by sa pritom, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti poslancov SaS, ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania.

V súčasnosti platný zákon o obmedzení platieb v hotovosti nadobudol účinnosť 1. januára 2013. "Od tohto dňa až dodnes nebol ani raz novelizovaný. Uplynulé desaťročie umožňuje tento zákon spätne hodnotiť, pričom možno konštatovať, že jeho deklarovaný cieľ, ktorým bola eliminácia daňových podvodov, sa nenaplnil," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

V súčasnosti právna úprava neumožňuje platby v hotovosti nad sumu 5 000 eur pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov a nad 15 000 eur pre nepodnikateľov. Zákaz sa neuplatňuje v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Účinnosť ústavného zákona navrhujú od 1. júla tohto roka. 

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá