Digitalizácia kultúrneho dedičstva sa výrazne pohla, tvrdí Maďarič

Digitalizácia kultúrneho dedičstva sa výrazne pohla, tvrdí Maďarič
Zdroj foto: SITA
Po počiatočných problémoch v deviatich národných projektoch týkajúcich sa digitalizácie kultúrneho dedičstva, sa proces pohol dopredu a stal sa reálnym. Vyhlásil to minister kultúry Marek Maďarič. Nové vedenie ministerstva, ktoré nastúpilo v apríli minulého roka, našlo všetky národné projekty v omeškaní. Čerpanie prostriedkov z Prioritnej osi 2 Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) bolo nulové.

Maďarič sa obával, že do konca roka 2012 sa nestihne využiť cca 30 miliónov eur. "Podarilo sa nám nakoniec vyčerpať vyše 36 miliónov eur, čo som veľmi rád," priblížil v rozhovore pre TASR s tým, že tento rok by to malo byť niečo cez 50 miliónov eur. "Je to pomerne smelý plán, ale podľa mňa reálny," podotkol.
Ako pokračoval, pri väčšine národných projektov neboli zrealizované potrebné a plánované verejné obstarávania. "Prípadne boli objednávky na technológie, pri ktorých existovalo veľké riziko neoprávnených výdavkov," dodal.

To bol aj prípad Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine. Bývalý riaditeľ Dušan Katuščák totiž v decembri 2011 zakúpil na tento účel štyri skenery za viac ako jeden milión eur, avšak oficiálny začiatok celého projektu digitalizácie stanovil až na apríl 2012. Tým pádom tieto peniaze nebudú preplatené z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu.

Inštitúcie zodpovedajúce za národné projekty, ktoré nastavilo ešte predchádzajúce vedenie MK, zabezpečia určité percento digitalizácie cez externé prostredie. Využiť na to môžu tiež konzorcium Tender Media Group. Maďarič ešte za svojho prvého ministrovania s ním, ako víťazom verejnej súťaže, podpísal základnú zmluvu, ktorá sa týkala ochrany a digitalizácie predmetov a obsahu kultúrneho dedičstva. Jeho nástupca Daniel Krajcer (SaS) ju vypovedal. Odôvodnil to tým, že jej realizácia by bola v príkrom rozpore so základným cieľom OPIS-u Prioritná os 2. Keďže konzorcium namietalo neplatnosť výpovede zo zmluvy a hrozilo súdnym procesom, súčasné vedenie ministerstva sa, aj na základe dvoch nezávislých právnych posudkov, rozhodlo spor urovnať, a tým pádom zmluva naďalej trvá.

Minister informoval organizácie o platnosti tejto zmluvy a možnosti jej využitia. "Od nich záleží, aké dohodnú podmienky realizácie, prípadne či uzavrú nejaké realizačné zmluvy s týmto konzorciom. Nijako na nich netlačím, je na nich, či to využijú," uviedol s tým, že rešpektuje, ako je v národných projektoch stanovený pomer digitalizácie vo vnútri samotných organizácií oproti dodávkam z externého prostredia.

Osobne však nevidí žiadny problém v kooperácii s Tender Media Group, keďže podľa neho ide o konzorcium skúsených firiem v tejto oblasti. "Čo mám informácie, tak túto spoluprácu považujú inštitúcie za výhodnú, urýchľuje to celý proces a uľahčuje situáciu," poznamenal. Celkovo má ísť na digitalizáciu 194,5 milióna eur, ktoré sa majú vyčerpať najneskôr v roku 2015. Projekty sú nastavené tak, že vo väčšine ich reálny výkon končí v júni 2015, u niektorých skôr.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá