FOTO: Začala sa výstavba mosta D-D pri slovensko-maďarskej hranici

ta3 / Vodohospodárska výstavba
28.2.2023 16:19

Most medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti je na začiatku realizácie výstavby. Slúžiť bude cyklistom, chodcom i záchranárskym zložkám a vozidlám údržby.

FOTO: Začala sa výstavba mosta D-D pri slovensko-maďarskej hranici
Vodohospodárska výstavba

Most prepojí Malý Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz na maďarskej strane a stane sa súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6. Slovensko sa tak napojí na európsku cyklomagistrálu. Cyklomost sa plánuje otvoriť na jar 2024. Premostenie hraničnej rieky bude mať celkovú dĺžku takmer 500 metrov, polovica z nej pôjde priamo nad vodou.

Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hodnota schváleného rozpočtu projektu je vyše 10,4 milióna eur bez DPH. Rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je 50:50. 

Z hodnoty celkového schváleného rozpočtu projektu prislúchajúcej slovenskej strane bude 4 196 450,95 EUR (85%) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšnú sumu dofinancuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

VV považuje cyklomost za jeden zo strategických krokov v budovaní kvality turizmu na Žitnom ostrove. "Cyklomost otvorí možnosti Slovákom, Maďarom i všetkým nadšencom cyklistiky. Vďaka cyklomostu budú mať možnosť popri svojich športových aktivitách spoznávať túto špecifickú pohraničnú oblasť," priblížil generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistov medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku a s napojením na TEN-T sieť. Transeurópska sieť EuroVelo je najdôležitejšia sieť s nulovými emisiami a plne dopĺňa sieť TEN-T.

Vznikajúca cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť obce Dobrohošť zo siete TEN-T.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok