Najviac stúpli ceny tepla, ktoré sa vyrába z plynu. Odberatelia majú problémy s platením faktúr

ta3 TASR
20.2.2023 12:00

Vysoké ceny tepla v roku 2023 sú následkom enormného nárastu cien primárnej energie, teda palív, z ktorých sa teplo vyrába. Najvýraznejšie stúpli ceny tepla v prípadoch, keď sa teplo vyrába zo zemného plynu. Výrazné, hoci o niečo miernejšie, sú nárasty aj v prípadoch výroby tepla z uhlia a biomasy. Uviedla to Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding.

energie_5.jpg
TA3

"Ceny nami vyrábaného tepla tak v jednotlivých mestách, kde pôsobíme, stúpli približne od 15 % do 130 % v závislosti na palivovom mixe. V Bratislave, kde sa využíva výlučne zemný plyn, stúpli ceny najviac. Najmenší nárast je v prípade Trnavy, ktorá sa zásobuje odpadným teplom z jadrovej elektrárne," povedal člen predstavenstva a obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding, a. s., Vojtech Červenka.

Poznamenal, že vláda SR reagovala na nepriaznivý cenový vývoj svojim nariadením z 15. decembra 2022, v ktorom pre dodávateľov tepla určila limit nárastu ceny tepla v roku 2023 voči cene z roku 2022 vo výške 20 eur na megawatthodinu (MWh) s daňou z pridanej hodnoty (DPH). 

Takto stanovená limitovaná cena tepla je podľa nariadenia vlády určená pre špecifický typ odberateľov, a to v bytových a v rodinných domoch. Tým sa zabezpečila pomoc pre domácnosti, ktoré sú ohrozené vysokými cenami tepla zrejme najviac. Ministerstvo hospodárstva SR následne vyhlásilo pre dodávateľov tepla výzvu, podľa ktorej ho môžu požiadať o vyplatenie kompenzácií vo výške rozdielu oprávnenej ceny tepla (podľa rozhodnutia regulačného úradu) a vládou stanovenej limitovanej ceny.

Problémy majú školy či zdravotnícke zariadenia

Štátne teplárne združené v MHTH podľa Červenkových slov postupujú pri dodávkach tepla v roku 2023 podľa vládneho nariadenia a výzvy MH SR. Teplo za znížené alebo limitované ceny dodávajú všetkým odberateľom v bytových objektoch. Ostatným odberateľom dodávajú teplo za ceny schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

Podľa Červenku na vysoké ceny tepla citlivo reagujú okrem domácností aj ďalší odberatelia, ktorí majú problémy s uhrádzaním zvýšených nákladov. Ide predovšetkým o odberateľov ako školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia, ale aj súkromné spoločnosti. 

"Po zaslaní faktúr za teplo dodané v januári 2023 sa počet reakcií našich odberateľov výrazne zvýšil, a tiež sa domáhajú zníženej ceny tepla a zároveň ústretovosti pri uhrádzaní svojich záväzkov," upozornil Červenka. 

Informácie sú dostupné online

Doplnil, že k požiadavkám svojich odberateľov ohľadom nastavenia vhodných platobných podmienok pristupuje MHTH ústretovo a posudzuje ich individuálne, po konzultácií s klientami. S výškou regulovaných cien tepla schválených ÚRSO a stanovených na základe oprávnených nákladov im však momentálne pomôcť nedokáže.

"Týmto odberateľom odporúčame obrátiť sa na svojho zriaďovateľa (mesto, obec, VÚC), ktorý dokáže poskytnúť aktuálne informácie o možnostiach štátnej pomoci s cenami energií pre konkrétneho odberateľa," zdôraznil Červenka. 

Dodal, že viac informácií poskytujú aj webové stránky Ministerstva školstva SR, ktoré zabezpečuje doručenie finančnej pomoci školám a školským zariadeniam a stránky MH SR, ktoré zasa koordinuje pomoc pre hospodárske subjekty a subjekty verejnej správy.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok