Historik, ktorý našiel Budajov spis: Nevyplýva z neho, že by bol aktívnym spolupracovníkom

V českom archíve po viac ako 30 rokoch našli spis, ktorý hovorí o údajnej spolupráci Jána Budaja s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Ide o rukou napísané vyhlásenie. Ján Budaj spoluprácu s ŠTB vylúčil už v minulosti.

Spis našiel český historik Prokop Tomek v archíve v Olomouci pri príprave dokumentárneho seriálu. Ján Budaj sa v ňom mal zaviazať, že orgánom ŠTB oznámi skutočnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s protispoločenskou činnosťou svojich kamarátov Tomáša Petřivého a Gabriela Levického

"Z toho zväzku rozhodne nevyplýva, že by bol aktívnym spolupracovníkom. Naopak, je tam rada podivností. Spis nebol založený štandardným spôsobom. To čo ma zarazilo je, že to čo je považované za sľub k spolupráci, je v skutočnosti sľub o mlčanlivosti," povedal historik Prokop Tomek.

Podľa historika je na papieri sfalšovaný dátum. Sľub o mlčanlivosti mal byť podpísaný v čase, keď dostal Ján Budaj cestovný pas.
Dokument s podpisom Jána Budaja z českého archívu. Zdroj: ÚPN 

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá