Jed na krysy v poľských vafliach vraj nie je klasifikovaný ako nebezpečný

Jed na krysy v poľských vafliach vraj nie je klasifikovaný ako nebezpečný
Zdroj foto: TASR
Poľská prokuratúra ako výsledok svojho vyšetrovania poskytla toxikologickú štúdiu zameranú na jed na hlodavce (rodenticíd) s názvom Toxan Granulat nájdený v januári 2013 v sušenom mlieku použitom pri výrobe cukroviniek a vaflí. Toxan Granulat nie je klasifikovaný ako nebezpečný a toxikologická informácia o výrobku uvádza, že "výrobok môže byť škodlivý v prípade požitia veľkého množstva". Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej webovej stránke.

"Poľský kompetentný orgán vykonal analýzu 9 vzoriek sušeného mlieka, 9 šarží výrobcu OSM Rokitnianka, Poľsko, a to pred a po výrobe šarže číslo 202. Vzorky sušeného mlieka sa testovali na prítomnosť rôznych karbamátových pesticídov a hydroxykumarinových rodenticídov (zahŕňajúcich bromadiolon). Výsledky testov boli pod stanovený limit, teda menej ako 50 mikrogramov na kilogram v každej testovanej vzorke," uviedla ďalej slovenská veterinárna správa.

ŠVPS SR zároveň pripomenula, že poľská strana poskytla prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) informáciu, v ktorej potvrdzuje, že rozborom granúl nájdených v sušenom mlieku sa zistil jed na hlodavce Toxan Granulat. Ide o rodenticíd, ktorý patrí do kategórie biocídnych preparátov - antikoagulantov. "Uvedený prípravok pozostáva z bromadiolonu (toxická látka) v koncentrácii 0,004 %, z denatónium benzoátu- bitrex (menej ako 0,1 %)- veľmi horká zložka a 99 % tvorí obilninová zložka," spresnila veterinárna správa SR.

Poľsko 30. januára 2013 poskytlo podľa ŠVPS SR zoznam 33 výrobkov spoločnosti Magnolia, sp. z o.o., ul. Transportowa 3, 68-3000 Lubsko, na ktorých výrobu sa použilo sušené mlieko šarže číslo 202 kontaminované jedom na hlodavce. Časť z uvedených výrobkov sa predávala priamo na Slovensku, ostatné mohli spotrebitelia kúpiť v zahraničí.

Sedem výrobkov spoločnosti Fabryka Wyrobów Cukierniczych Jago bolo podľa ŠVPS SR dobrovoľne stiahnutých z trhu ako forma preventívneho opatrenia. Nie sú žiadne informácie o tom, že by sa výrobky firmy mohli predávať mimo územia Poľska.

Všetky šarže dvoch výrobkov spoločnosti Wytwórnia Cukiernicza ESTA, Osiedlowa 19, Rudzenko, 05-340 Kołbiel pod názvom Ptasie w polewie toffi a Trufla orzechowa už dlhšie nie sú na trhu, pretože uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. "Taktiež nie sú žiadne informácie o tom, že by sa uvedené výrobky mohli predávať mimo územia Poľska," dodáva ŠVPS SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá