Vláda riešila školníkov, vierozvestcov aj športových chuligánov

Vláda riešila školníkov, vierozvestcov aj športových chuligánov
Zdroj foto: SITA
Kabinet premiéra Roberta Fica sa zaoberal rozmanitými témami. Od prvých miliónov pre zamestnancov v školstve cez oslavy príchodu vierozvestcov až po obnovenie činnosti Národného konventu.

Prvé milióny na platy zamestnancov škôl

Samosprávy dostanú do 8. februára prvých 4,6 miliónov eur na platy zamestnancov škôl. Vláda schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a vyššie územné celky pre oblasť regionálneho školstva.

Z tejto sumy poputuje pre VÚC 361.157 eur, pre obce a mestá 4.256.122 eur. Učitelia materských, základných umeleckých škôl, ale aj vychovávateľky, školníci či kuchárky by tak mali pocítiť sľúbené päť percentné zvýšenie platov už na najbližšej výplate.

Celkovo pôjde v priebehu roka na päťpercentné zvýšenie platov dohodnuté počas štrajku pre túto kategóriu zamestnancov 18,4 milióna eur. Samospráve chce ministerstvo financií túto čiastku rozdeliť postupne po kvartáloch.

Proti diváckemu násiliu by mohli bojovať antikonfliktné tímy

Boj proti násiliu divákov na športových či kultúrnych podujatiach by sa mal v priebehu nasledujúcich rokov zefektívniť. Predpokladá to nová koncepcia boja proti diváckemu násiliu, ktorú dnes odobril vládny kabinet.

V nej upozorňuje najmä na riziká konfliktov počas futbalových zápasov, hoci tento negatívny jav podľa autorov koncepcie postupne preniká aj do iných športov, ako sú hokej, hádzaná či basketbal.
Ministerstvo vnútra chce proti tomuto fenoménu bojovať nielen zmenou legislatívy, ale napríklad aj personálnymi opatreniami. V koncepcii uvádza navýšenie počtu príslušníkov polície zaoberajúcich sa touto problematikou, ale aj možné vytvorenie antikonfliktných tímov.

Také existujú napríklad v susednom Česku, pričom ich cieľom je konfliktom predchádzať najmä prostredníctvom komunikácie s cieľovými skupinami fanúšikov či sympatizantmi extrémistických hnutí. Pilotný projekt vytvorenia takýchto tímov na Slovensku má vypracovať do konca roka 2014 ministerstvo vnútra.

Koncepcia tiež upozorňuje na to, že problematika diváckeho násilia v poslednom čase preniká aj do internetu. Ten sa využíva na organizovanie výjazdov, ako aj bitiek medzi skupinami fanúšikov. "Časť mladej populácie začína športových chuligánov akceptovať a chápať ako "módnu záležitosť". Výsledkom je zvyšujúci sa počet členov takýchto skupín predstaviteľmi mladšej populácie," konštatujú autori materiálu. Podľa nich sa zvlášť útok na ozbrojené policajné zložky považuje za druh "adrenalínovej aktivity".

Štát prispeje na pripomenutie si príchodu vierozvestcov

Na štátnoreprezentačné podujatia k oslavám 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie pôjde zo štátneho rozpočtu 164.150 eur. Vláda schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv.

Akcie k danej udalosti sú rozdelené do troch kategórií. Okrem už spomínaných to budú aj podujatia veľkého významu, ďalej regionálne a miestne. Štát podporí iba tie, ktoré majú štátnoreprezentačný charakter.

Týkať sa to bude Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre, kde 5. júla vystúpi s príhovorom prezident SR. Jeho súčasťou sú tiež evanjelické spomienkové služby Božie na hrade Branč. Predpokladá sa, že do Nitry zavíta okrem iných prezident Európskej únie, pápežský legát, cirkevní hodnostári, veľvyslanci slovanských krajín a predstavitelia partnerských miest Nitry.

O dva dni na to, 7. júla, sa uskutoční na bratislavskom hrade Devín slávnosť sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti štátneho sviatku. Predchádzať mu bude 4. júla slávnostné spoločné zasadnutie Národnej rady SR a vlády. Posledným štátnoreprezentačným podujatím bude 14. decembra v Slovenskom národnom divadle slávnostné uvedenie diela "Cyril a Metod – Slovanské oratórium".

Organizátori Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre dostanú do konca februára od štátu 102.000 eur, na evanjelické spomienkové bohoslužby Božie na hrade Branč poputuje 5000 eur. Na slávnosti na hrade Devín pôjde 30.000 eur. Slávnostné spoločné zasadnutie parlamentu a exekutívy vyjde na 6000 eur. Náklady na uvedenie Slovanského oratória vyčíslilo ministerstvo kultúry na 21.150 eur.

Bloky v Mochovciach sa majú dostavať do konca roku 2014 a 2015

Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa má ukončiť koncom roku 2014 respektíve koncom roku 2015. "Nové termíny sú také, že jeden blok má byť ukončený koncom roku 2014 a ďalší koncom roku 2015," informoval o tom dnes po rokovaní vlády SR minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Doterajší plánovaný rozpočet na dostavbu EMO34 vo výške 2,8 miliardy eur sa má navýšiť o 682 miliónov eur. "Dividendová politika spoločnosti Slovenské elektrárne je zatiaľ reálna od roku 2018, teda vyplácanie za rok 2017. Chceme však hľadať cesty, aby termín vyplácania dividend bol posunutý na skôr. Zo SE a zo spoločnosti Enel máme prísľub, že budeme na tomto posune pracovať. Dnes však ešte nemáme takúto garanciu," spresnil minister.

Podľa Malatinského však nehrozí, že sa elektráreň v Mochovciach nedostavia. "Dúfam, že nehrozí, že sa Mochovce nedostavajú. Chcel by som, aby sa dostavali v tomto predĺženom termíne a aby tieto termíny boli garanciou," poznamenal.

Vláda SR na dnešnej schôdzi vzala na vedomie správu rezortu hospodárstva o aktuálnom stave dostavby EMO34 a vyjadrila vážne znepokojenie nad výrazným meškaním dostavby elektrárne.

Kabinet zároveň uložil Malatinskému rokovať so spoločnosťou Enel a so SE do 15. marca 2013 o príčinách a dôsledkoch výrazného meškania dostavby EMO34, ako aj o garanciách ich dostavby a uvedenia do prevádzky. Minister má zároveň do 31. marca 2013 vláde SR predložiť písomnú správu o výsledkoch rokovaní.

Činnosť Národného konventu sa obnoví

Do 30. mája na Slovensku zasadne prvý raz Národný konvent o EÚ. Kabinet schválil obnovenie jeho činnosti, ktoré navrhol rezort diplomacie. Ministerstvo chce už vytvoriť priestor pre celospoločenskú diskusiu o Európskej únii a jej budúcnosti.

Do diskusie by sa mali zapojiť predstavitelia parlamentu, politických strán, vlády, ale aj mimovládnych organizácií, samospráv, cirkví či záujmových združení a akademickej obce. "Obnovenie činnosti Národného konventu povedie k vytvoreniu platformy na širokú diskusiu a priestor na hľadanie spoločenského konsenzu k závažným európskym témam na vnútropolitickej úrovni," píše sa v dokumente.

Národný konvent by podľa rezortu zahraničia mohol prispieť k riešeniu pretrvávajúceho problému, ktorý potvrdzujú aj viaceré analýzy a prieskumy. Slovenskí občania sa voči členstvu SR v EÚ síce stavajú v prevažnej miere pozitívne, problémom však je nedostatočná znalosť konkrétnych aspektov členstva SR v EÚ. "Občianska podpora členstva SR v EÚ je preto krehká a pasívna," konštatuje ministerstvo.

Národný konvent by tak mal pomôcť zmeniť pasívny charakter podpory EÚ a znížiť pocit odtrhnutosti slovenských občanov od procesov v EÚ, ktoré občania v štáte chápu ako niečo, čo sa nás bezprostredne netýka. Ministerstvo sa nádeja, že Národný konvent by mohol prispieť aj k väčšej účasti v blížiacich sa voľbách do europarlamentu v roku 2014. "V ostatných dvoch voľbách do Európskeho parlamentu mala SR najnižšiu účasť," pripomína ministerstvo.

Súčasťou Národného konventu by mali byť aj pracovné skupiny, ktoré by sa venovali vybraným témam. Ministerstvo na najbližšie roky navrhuje tri témy – prehlbovanie európskej integrácie a jej perspektívy, Slovensko v procese európskej integrácie po 10 rokoch od vstupu do EÚ a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016.

Výsledkom činnosti týchto pracovných skupín by boli odporúčania pre vládu aj pre plenárne zasadnutie Národného konventu, ktoré by na ich základe a po diskusii prijímalo deklarácie k najdôležitejším otázkam európskej integrácie.

Plenárne zasadnutie Národného konventu bude dvakrát ročne za účasti najvyšších ústavných činiteľov, predstaviteľov diplomatického zboru členských štátov EÚ a poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR. "Činnosť Národného konventu by mohol slávnostne otvoriť prezident SR. Na zasadnutia budú prizývaní aj najvyšší predstavitelia únijných inštitúcií," plánuje rezort diplomacie.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá