Výstavba nemocnice na Rázsochách by sa mohla začať v druhom štvrťroku 2024. Stáť by mala vyše štvrť miliardy

ta3 TASR
4.1.2023 10:37

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy by sa predbežne mohla začať v druhom štvrťroku 2024. Vyplýva to zo zámeru projektu, ktorý v stredu Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Predbežné náklady na výstavbu odhadujú na 263 miliónov eur.

Výstavba nemocnice na Rázsochách by sa mohla začať v druhom štvrťroku 2024. Stáť by mala vyše štvrť miliardy
TASR - Michal Svítok

Novú univerzitnú nemocnicu navrhujú na území  bratislavského Lamača, kde sa stavala pôvodná nemocnica, ktorá bola čiastočne asanovaná v roku 2020. Objekt novej UNB Rázsochy bude kopírovať pôdorys pôvodnej nemocnice. Zastavaná má byť plocha s rozlohou vyše 31.000 m2. "Z hľadiska štruktúry nemocnice sa počíta s približne 695 lôžkami, 20 operačnými sálami, 40 ambulanciami a asi 35.000 hospitalizáciami ročne," priblížilo ministerstvo zdravotníctva.

Samotný nemocničný komplex bude pozostávať z objektu nemocnice a akademickej budovy. Objekt nemocnice má byť situovaný na severozápad/juhovýchod. "Na tejto časti objektu budú osadené dve ´veže´ s pôdorysným tvarom písmena H. Objekt bude mať štyri suterénne a sedem nadzemných podlaží a bude do budúcna predpripravený na rozšírenie doplnením tretej ´H veže´, čo by prinieslo navýšenie kapacity o 500 lôžok," spresnilo ministerstvo.

Akademická budova je riešená ako viacpodlažný celok orientovaný kolmo na objekt nemocnice, pričom oba objekty budú prepojené "komunikačným tunelom" prístupným z 3. nadzemného podlažia. "Akademická budova bude pozostávať z piatich suterénov a šiestich nadzemných podlaží," doplnil rezort.

Pripomenul, že k navrhovanej činnosti existuje vo vysokom stupni rozpracovaná projektová dokumentácia pre danú lokalitu. "V rámci riešeného územia sa nachádza sieť komunikácií a infraštruktúry, ktorá bude doplnená v súvislosti s potrebami predmetnej stavby," dodalo MZ. Predpokladaný termín začatia výstavby je druhý štvrťrok 2024, predpokladaný termín dokončenia je na konci roka 2029.

Príprava výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou  Bratislava-Rázsochy sa začala v polovici 80-tych rokov minulého storočia. V investičných plánoch štátu boli Rázsochy aj v 90-tych rokoch, na konci októbra 2000 však vláda zrušila uznesenie z roku 1997 a financovanie výstavby bolo zastavené. V neskoršom období MZ nemalo finančné prostriedky na dostavbu. V roku 2017 bola vládou prijatá Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. 

V priebehu rokov 2019 – 2020 sa uskutočnila čiastočná asanácia existujúceho skeletu nemocnice a zároveň výrub inváznych drevín. Projekt novej nemocnice Rázsochy bol zahrnutý do tzv. plánu obnovy. V lete 2022 podpísalo MZ zmluvu s projektantom na prípravu projektu.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok