Najvyšší súd otvoril pojednávanie voči sudcovi Trubanovi. Podozrieva ho zo zaujatosti

ta3 tasr
19.12.2022 17:01

Na Najvyššom správnom súde SR v pondelok popoludní otvorili ústne disciplinárne pojednávanie vedené proti sudcovi Špecializovaného trestného súdu Michalovi Trubanovi. V prípade dokázania disciplinárneho previnenia mu hrozí preradenie na okresný súd.

Pôvodne sa malo začať pojednávať ešte v apríli 2021. Viackrát bol termín zrušený, po vzniku NSS SR bola disciplinárka pridelená tamojšiemu disciplinárnemu senátu.

Návrh na disciplinárne konanie voči sudcovi Michalovi Trubanovi podali predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák 20. októbra 2020. Dôvodom je podozrenie, že sa mal Michal Truban dopustiť závažného disciplinárneho previnenia, keď rozhodoval ako sudca pre prípravné konanie o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a Petra Kubu v kauze Dobytkár, pričom neoznámil svoju zaujatosť.

"Sudca Michal T. má vo veci, ktorej sa návrh týka, tzv. vlastnú záležitosť," povedal Hrubala s tým, že disciplinárne obvinený mal mať záujem na diskreditácii svedka Mareka Kodadu. Právnik Ján Gajan. sa mal podľa výpovede svedka u neho prihovoriť za vyriešenie financovania projektu Altmayer, ktorý patrí rodine Michala Trubana

Na ústnom pojednávaní je prítomný disciplinárne obvinený sudca Michal Truban s obhajcom Michalom Mandzákom. Za navrhovateľov je prítomný šéf ŠTS. "Vyznávam zásadu, že uznať chybu nie je slabosť," zdôraznil Hrubala s tým, že v prípade zmeny postoja disciplinárne obvineného je ochotný rokovať o podmienkach dohody o vine a treste.

"Nie sú splnené podmienky na to, aby som sa vyjadril k tejto otázke," zdôraznil Michal Truban. Tvrdí, že jeho vyjadrenie by nemalo právny účinok, lebo nie je prítomný jeden z navrhovateľov disciplinárky. Doplnil, že na dohodu o vine a treste by nebol ochotný pristúpiť ani v prípade prítomnosti oboch navrhovateľov. Zdôraznil, že sa necíti byť vinný. Podotkol, že nemal pomer k účastníkom konania a ani k prejednávanej veci. Disciplinárku vníma ako politicky motivovanú pre nesúhlas s rozhodnutím prepustiť Norberta Bödöra z väzby na slobodu.

Podľa právneho zástupcu Mandzáka disciplinárny návrh nespĺňa základné zákonné náležitosti. "Návrh je založený na operatívnych záznamoch vytiahnutých z operatívneho spisu, ku ktorým obhajoba nemala možnosť prístupu aj napriek tomu, že sa o to usilovala," zdôraznil.

Námietku zaujatosti voči dvom prísediacim sudkyniam vznesenú disciplinárne obvineným námietkový senát zamietol. Na námietku zaujatosti vznesenú v pondelok popoludní voči celému senátu neprihliadal.

Pred disciplinárnym senátom vypovedal v pondelok aj svedok Marek Kodada. Potvrdil, že sa u neho právnik Ján Gajan prihováral za projekt Altmayer. "Projekt nemohol byť financovaný zo zdrojov EÚ. Tým pádom som vec vrátil Jánovi G., aby na ministerstve pôdohospodárstva zabezpečil dofinancovanie zo štátneho rozpočtu," dodal Marek Kodada.

Druhý svedok Ján Gajan potvrdil, že sa pozná s disciplinárne obvineným a aj s Marekom Kodadom. Odmietol, že by u neho Michal Truban loboval za rodinný projekt. "Skôr sme o tom diskutovali," povedal. Nevylúčil, že sa Mareka Kodada pýtal na možné riešenia financovania projektu. Po výsluchu svedkov disciplinárny senát NSS SR v pondelok podvečer ústne pojednávanie odročil na 8. februára 2023.

Po výsluchu svedkov disciplinárny senát NSS SR v pondelok podvečer ústne pojednávanie odročil na 8. februára 2023.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok