Gréckokatolíci si pripomínajú 5. výročie povýšenia svojej cirkvi

Gréckokatolíci si pripomínajú 5. výročie povýšenia svojej cirkvi
Zdroj foto: SITA
Gréckokatolíci na Slovensku si v týchto dňoch pripomínajú 5. výročie povýšenia svojej cirkvi na metropolitnú úroveň.

Pápež Benedikt XVI. dňa 30. januára 2008 povýšil dovtedajší košický apoštolský exarchát na eparchiu (biskupstvo) a prešovskú eparchiu na metropolitnú arcieparchiu. Súčasne pápež ustanovil Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu na čele ktorej stojí biskup Mons. Peter Rusnák.

Po dlhom vývoji slovenská Gréckokatolícka cirkev dosiahla stupeň metropolitnej cirkvi sui iuris tak, ako to predpokladá štruktúra východných katolíckych cirkví kodifikovaná v Kódexe kánonov východných cirkví, vyzdvihol sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ.

V Prešove sa v nedeľu 27. januára o 10.00 h uskutoční v Katedrálnom chráme sv.Jána Krstiteľa ďakovná archijerejská svätá liturgia. Koná sa pri príležitosti 10. výročia biskupskej vysviacky Mons. Jána Babjaka a jeho vymenovania za prešovského eparchiálneho biskupa, 5. výročia jeho menovania za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu a 5. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris (svojho práva). Liturgiu bude sláviť Mons. Babjak, koncelebrovať budú gréckokatolícki a rímskokatolícki biskupi zo Slovenska a zo zahraničia.


V stredu 30. januára - na sviatok Troch svätiteľov (Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy) - si gréckokatolícki veriaci v Bratislave pripomenú 5. výročie ustanovenia Bratislavskej eparchie v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého kríža. Slávnostnej svätej liturgii bude predsedať vladyka Peter Rusnák, ktorý zároveň otvorí eparchiálne zhromaždenie.


"Toto zhromaždenie vyjadrí skutočnosť, že odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich misie na území našich predkov je neustále živý v ich nasledovníkoch. Títo stále chvália Boha v jazyku, ktorého základy nám odovzdali solúnski bratia," pripomenul generálny vikár Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie Vladimír Skyba.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá