Pomoc EÚ pre zraniteľné domácnosti a sektor ekonomiky je nevyhnutná, tvrdí Káčer

Pomoc EÚ pre zraniteľné domácnosti a sektor ekonomiky je nevyhnutná, tvrdí Káčer
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Ďalšie kroky Európskej komisie vzhľadom na energetickú krízu, aktívne opatrenia na trhu práce v súvislosti s prichádzajúcimi inováciami, zlepšovanie pracovných či sociálnych podmienok pre obyvateľov EÚ boli hlavnými témami štvrtkových rokovaní Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraj Káčer, ktorý sa na rokovaniach v Bruseli zúčastnil.

Vo svojom vystúpení zdôraznil kroky Slovenska na pomoc občanom s nárastom cien energií a opatrenia na podporu rodiny, či sociálnu pomoc v rámci pripravovaných reforiem z Plánu obnovy a odolnosti. Spresnil, že slovenská vláda zastabilizovala ceny elektriny pre domácnosti na rovnakej úrovni aj pre rok 2023, kým ceny tepla a plynu sa zvýšia o 15 % a že štátna schéma pomoci ušetrí domácnostiam šesť miliárd eur.

"Hlavným bodom rokovaní bola smernica o platformovej práci a zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov, ktorých služby si objednávame prostredníctvom digitálnych aplikácií," vysvetlil. Dodal, že snahou EÚ je riešiť otázku zamestnávateľskej zodpovednosti, určiť, kedy ide o zamestnanecký vzťah a kedy o prácu SZČO a ďalšie nejasnosti, ktoré toto rýchlo rastúce odvetvie prináša. Zdôraznil, že za Slovensko vyjadril podporu návrhu smernice na zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych práv ľudí, ktorí pracujú prostredníctvom takýchto platforiem.

"Rovnako podporujeme závery Rady EÚ k integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, pretože ich zamestnávanie na kvalitných pracovných miestach je kľúčové pre dobré fungovanie pracovného trhu," uviedol. Pripomenul, že miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím v EÚ predstavuje cca 17 % v porovnaní s okolo 10-percentnou mierou osôb bez zdravotného postihnutia. Ocenil tiež, že v problematike zamestnanosti sa Rada ministrov zhodla na zlepšení ochrany pracovníkov pred rizikami vystavenia účinkom azbestu pri práci.

Káčer v Bruseli zdôraznil podporu SR k návrhom týkajúcim sa cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti. "Naším cieľom je pripraviť sa na starnutie obyvateľstva a zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a komplexnú podporu ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti," uviedol s odkazom na reformy plánovaní cez národný plán obnovy a na Programové vyhlásenie vlády na roky 2021 – 2024. Zdôraznil aj to, že SR osobitnú pozornosť venuje podpore rodiny a zosúlaďovania rodinného a pracovného života.

V súvislosti s iniciatívou, ktorou chce EK vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností, Slovensko podľa jeho slov vyjadrilo podporu pre rozvoj zručností všetkých dospelých v produktívnom veku ako kľúčový nástroj na podporu zamestnanosti, sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti. Rada ministrov hovorila aj o pomoci pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, pričom Káčer informoval, že SR od vypuknutia vojny prijala viacero sociálnych a ekonomických opatrení s cieľom čo najefektívnejšie integrovať ukrajinských občanov do spoločnosti a umožniť im nájsť si uplatnenie na trhu práce.  

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá