Mladá učiteľka o slovenskom školstve: Chcem vidieť tvorivý nepokoj, deti nechám vykrikovať

Mladá učiteľka o slovenskom školstve: Chcem vidieť tvorivý nepokoj, deti nechám vykrikovať
Zdroj foto: Archív Simony Štefankovej
Simona Štefanková (25) je mladá učiteľka, ktorá pôsobí na Základnej škole Cádrova v Bratislave. Pochádza však z východu Slovenska, kde si nemohla nájsť prácu. Hoci má zatiaľ len krátku prax, na vyučovaní využíva inovatívne pedagogické metódy, ktoré si obľúbili rodičia a rešpekt si nimi získala aj od kolegov. V rozhovore pre ta3 povedala, či sú platy učiteľov dostatočné a kde má slovenské školstvo najväčšie medzery.

Nepochybne sa slovenské školstvo aj napriek kritike posunulo za posledných 30 rokov vpred. Ktoré veci sa podľa vás zlepšili, od kedy ste sedeli v školských laviciach?

Povedala by som, že prístup k deťom. Vymizli nezmyselné tresty, naša škola ich nepodporuje. Ešte zo svojich školských čias si pamätám, že nám učiteľka na základnej škole dala prepísať asi desaťkrát celý školský poriadok. Všímam si však, že staršia generácia učiteľov sa stále drží týchto trestov.

Tvorivý nepokoj

Čo robíte inak ako vaši kolegovia? V čom je vaše vyučovanie inovatívne?

Som hravá, zapájam sa s nimi do aktivít, nesledujem ich len spoza katedry. Sadnem si, ľahnem si medzi nich, robím s nimi "blbosti". Stalo sa už, že keď nám počas vyučovania niekto príde do triedy, tak ma hľadajú medzi žiakmi. Ak vypukne v triede diskusia, tak ich nechám "vykrikovať". Toto nás na vysokej škole naučila jedna profesorka, volá sa to "tvorivý nepokoj". Ak deťom poviete, nehlás sa, buď ticho, budú takí po zvyšok života, a budú sa báť povedať svoj názor. A ak povedia nejakú hlúposť, tak sa na tom spolu zasmejeme, nie vysmejeme.

Treba ich do aktivít naplno vtiahnuť, zapojiť a zaujať, aby tým žili. Snažím sa učivo spojiť aj s reálnym životom. Každá preberaná látka sa dá previesť aj do praxe. Napríklad, keď dostanú slovnú úlohu, nerozumejú, prečo to musia riešiť, ale keď sa im to ukáže v praxi, lepšie to pochopia. Potrebujú vidieť, že to v živote použijú, pretože, k čomu je potom škola, ak sa majú len memorovať?

Do akej miery v tom máte slobodnú ruku?

Myslím si, že slobodnú ruku mám skoro vo všetkom, vedenie ma podporuje v inakosti. Asistentka integrovaných detí v mojej triede mi povedala, že si u mňa v porovnaní s inými triedami všíma inovatívny prístup, hlavne jazyk, ktorým komunikujem s ďeťmi. Chcem, aby mi rozumeli. Zamýšľam sa nad tým, že ak by som bola v ich koži, ako by som rozumela danému učivu. Snažím sa byť empatická a vcítiť sa do nich. Niekedy musím rozmýšľať ako dieťa.

Simona sa snaží využívať moderné technológie a aplikácie počas výučby. Ako hovorí, pre dnešné deti je to úplne prirodzené a je to cesta ako ich zaujať. Pozitívny vzťah k výtvarnej výchove nemá každé dieťa. Mladá učiteľka zároveň nechce, aby sa deti na predmete nudili. Pomocou webovej stránky artsteps.com preto vytvorila interaktívnu galériu, ako pre žiakov, tak aj pre rodičov. Ich obrázky sú vystavené ako v skutočnej galérii.

Viac sa dozviete v pokračovaní článku na ďalšej strane

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá