Nitrianska univerzita umožní štúdium vinárstva

Nitrianska univerzita umožní štúdium vinárstva
Zdroj foto: SITA
Nový študijný program vinárstvo ponúkne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v novom akademickom roku. Ako informovala gestorka programu Tatiana Bojňanská, v decembri 2012 prešiel akreditáciou.

Záujemcovia budú môcť absolvovať bakalársky stupeň štúdia v dennej alebo externej forme na Fakulte biotechnológie a potravinárstva. „Nový študijný program bol pripravený s cieľom vychovať odborníkov v oblasti pestovania, ale predovšetkým spracovania hrozna až na finálne produkty. Predmety, ktoré sú súčasťou študijných plánov, budú zabezpečovať katedry všetkých fakúlt univerzity,“ povedala Bojňanská.

Absolventi bakalárskeho štúdia budú pripravení na prácu v oblasti vinárstva, ale zároveň budú môcť pokračovať v štúdiu aj v inžinierskom programe technológia potravín, prípadne ďalších príbuzných študijných programov.

Absolventi vinárstva budú poznať problematiku pestovania viniča hroznorodého, ale ich hlavným zameraním bude predovšetkým spracovanie hrozna. Získajú vzdelanie v oblasti základnej suroviny a technologických postupov výroby vín klasickými metódami aj modernými technológiami.

Zvládnu problematiku faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vín, ošetrovanie a školenie vín, ich stabilizáciu a finalizáciu a tiež kultúrne použitie vín. Dokážu hodnotiť a analyzovať hrozno, mušty aj vína inštrumentálnymi metódami. V rámci štúdia bude významná pozornosť venovaná aj senzorickému hodnoteniu, marketingovej a ekonomickej oblasti.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá