Malatinský: Eurofondy sú najvýznamnejším nástrojom podpory podnikania

Aktualizované:
Malatinský: Eurofondy sú najvýznamnejším nástrojom podpory podnikania
Zdroj foto: SITA
Podľa ministra hospodárstva SR Tomáš Malatinského predstavujú štrukturálne fondy pre SR najvýznamnejší nástroj pre plnenie úlohy štátu v oblasti podpory podnikania a s tým spojeného znižovania nezamestnanosti.

"Náš operačný program sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach v rámci SR z hľadiska miery čerpania, ktorá k 31. decembru 2012 dosiahla úroveň 42,3 % z celkovej alokácie," uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Malatinský.

"Podarilo sa nám úspešne zrealizovať už celkovo 30 dopytovo orientovaných výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. Celkom bolo žiadateľmi predložených viac ako 4000 projektov v hodnote požadovaného príspevku takmer 3 miliardy eur. Z tohto množstva žiadostí sa na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí príspevku realizuje 826 projektov v sume nenávratného príspevku približne 690 miliónov eur," vyčíslil.

Rok 2013 bude podľa Malatinského kľúčový pre dosiahnutie 100-% úrovne kontrahovania všetkých zdrojov operačného programu. "K dnešnému dňu sú splnené všetky predpoklady, aby tento cieľ bol dosiahnutý," zdôraznil minister hospodárstva.

"Z hľadiska príspevku OP k rastu zamestnanosti sa ku koncu roku 2012 podarilo prostredníctvom projektov zmluvne zaviazať vytvorenie až takmer 7.000 nových pracovných miest, ktoré majú dlhodobý charakter. Musia sa teda udržať minimálne po dobu 3 alebo 5 rokov. Miera investícií za účelom odstraňovania regionálnych disparít do oblasti stredného a východného Slovenska predstavovala takmer totožne úroveň približne 190 miliónov eur. Oblasť západného Slovenska bola podporená sumou 180 miliónov eur," doplnil Malatinský.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá