Po rokoch príprav sa Košice stávajú hlavným mestom kultúry

Aktualizované:
Po rokoch príprav sa Košice stávajú hlavným mestom kultúry
Zdroj foto: SITA
Mesto Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 po schválení projektu Interface 2013 medzinárodnou výberovou komisiou v septembri 2008 v Bratislave.

Následne mesto založilo neziskovú organizáciu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013pôsobiacu na samosprávnom princípe a financovanú na základe viacerých zdrojov.

Prvým dôležitým momentom z hľadiska monitorovania prípravy a realizácie projektu Európskou komisiou bol formálny monitoring projektu v decembri 2010, ktorý vyzval vtedy novozvoleného primátora Richarda Rašiho, aby naďalej podporoval projektový tím a spoločne sa sústredili najmä na umelecké a programové priority roka 2013. EK vtedy vyzdvihla založenie záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+, ktoré má v súčasnosti viac ako 40 členov.

Dôležité rozhodnutie urobila tiež vláda SR v apríli 2009, keď schválila materiál o financovaní podujatí v rámci projektu. Gesciu nad týmto rozhodnutím prevzalo Ministerstvo kultúry SR a finančné zdroje postupne každý rok navyšovalo až po sumu 3,32 milióna eur v roku 2013. Spolu na programové projekty vyčlenila vláda 10 miliónov eur.

Neskôr po analýze pripravenosti procesu prípravy investičných projektov a stavu komunikovania projektu v lokálnom prostredí schválilo vedenie mesta Košice personálne a organizačné opatrenia, ktoré mali minimalizovať časový sklz v prípravách projektov a otvoriť dialóg projektového tímu so všetkými záujmovými skupinami v priestore mesta a regiónu. Novým výkonným riaditeľom Košice 2013 sa stal v lete 2011 Ján Sudzina.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť predovšetkým mesto, ktoré bude modernou, dynamickou a kreatívnou európskou metropolou, ktoré bude transformovať silné priemyselné mesto na postindustriálne mesto s kreatívnym potenciálom, univerzitným zázemím a novou kultúrnou infraštruktúrou. Projekt chce vytvoriť nový model kultúrnych inštitúcií, akými sú Kasárne/Kulturpark a Kunsthalle, umelecké rezidencie s mobilitou domácich a zahraničných umelcov, podmienky pre kreatívnu ekonomiku. Chce tiež posilniť komunitný rozvoj a vytvoriť novú kultúrnu metropolu 21. storočia v stredoeurópskom priestore s trvalo udržateľným rozvojom, zlepšením životného prostredia a rozvojom turizmu a cestovného ruchu.

Podľa primátora Rašiho realizáciou projektu vytvára mesto lepšie podmienky pre ľudí so zaujímavými myšlienkami. „Zvyšujeme záujem verejnosti o kultúru a umenie, zapájame obyvateľov do kultúrneho a umeleckého diania. Projekt EHMK bude súčasťou života Košíc nielen v tomto roku, ale významne ovplyvní aj budúcnosť,“ povedal Raši.

Akcie programu Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013 odteraz nájdete aj vo svojom mobile

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá