Michalská veža opäť kompletná. Archanjel Michal v novom šate sa vracia domov

Aktualizované:
Zreštaurovanú a pozlátenú sochu archanjela Michala bojujúceho s drakom, vytvorenú v 18. storočí, vrátia v nedeľu popoludní späť na vrchol Michalskej veže v Bratislave. Po nainštalovaní sochy bude do jej hlavy vložená aj nová časová schránka. Sochu sňali vlani pre komplexnú rekonštrukciu Michalskej veže, ktorá jej má prinavrátiť jej pôvodnú barokovú podobu z roku 1758.

Podľa sochára a reštaurátora kovov Stanislava Koželu je síce meď pomerne trvácnym materiálom, problém v prípade degradácie tohto súsošia bol v podporných konštrukciách. "Vzhľadom na problematické spojenie kovaného železa s meďou dochádzalo k urýchlenej deštrukcii nosných prvkov, konkrétne aktívnej korózii, ktorá vznikla v miestach, kde sa tieto dva materiály dotýkali," uviedol Kožela.

Ako priblížil, kompletne skorodovali nosné prvky a pravdepodobne preto sa aj stratila archanjelova ruka s mečom, jeho krídla i časti draka. Rekonštrukcia súsošia preto spočívala najmä v doplnení chýbajúcich častí z tepanej medi, konkrétne ľavého krídla archanjela Michala a jeho pravého predlaktia s ohnivým mečom, ľavého ucha draka a tiež jeho jazyka. Pridané tiež boli nové nosné prvky konštrukcie, ktoré boli vykované z chromniklovej ocele (antikor). Reštaurátorovi pomohli pri práci dobové fotografie.


Súsošie bolo pri skladaní z Michalskej veže pokryté stabilnou vyzretou medenkou, teda ušľachtilou modrozelenou patinou, ktorá vzniká prirodzenou oxidáciou medi. Na svoje miesto sa vráti pozlátené. Pri výskumoch sa totiž zistilo, že pôvodný výraz sochy bol iný a na jej povrchu sa nachádzala vrstva zlata. Stopy zlátenia sa našli napríklad na prilbe i štíte sochy archanjela Michala.

Proces zlátenia súsošia mala verejnosť možnosť vidieť priamo na nádvorí Apponyiho paláca v priestoroch Múzea mesta Bratislavy (MMB). "Celé súsošie archanjela Michala s drakom bolo pozlátené 23,5-karátovým plátkovým zlatom, ktorého sa spotrebovalo 28 gramov. Trvácnosť takéhoto zlátenia je odhadom niekoľko desaťročí, všetko však závisí od miery mechanického opotrebovávania, ktorému bude socha v exteriéri vystavená," vysvetľuje Michal Augustovič, kurátor historických a umeleckohistorických zbierok MMB a koordinátor procesu obnovy Michalskej veže.

Súsošie archanjela Michala bojujúceho s drakom vytvoril v 18. storočí medikováčsky majster Peter Eller.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá