Mochovce a Bohunice budú odolnejšie voči živelným pohromám

Aktualizované:
Mochovce a Bohunice budú odolnejšie voči živelným pohromám
Zdroj foto: SITA
Na slovenských atómových elektrárňach budú prijaté opatrenia, ktoré zvýšia ich bezpečnosť. Pôjde napríklad o inštaláciu mobilných zdrojov elektrického napájania a dieselgenerátorov na dobíjanie batérií či obstaranie vysokotlakých mobilných čerpadiel na dopĺňanie vody do parogenerátorov.

Stane sa tak na základe Národného akčného plánu SR, ktorý Úrad jadrového dozoru vypracoval na základe záverov Európskej rady, ktoré reagujú aj na príčinu havárie japonskej AE Fukušima Daiči. Opatrenia plánu takisto vychádzajú z dokumentov vydaných Skupinou európskych dozorov jadrovej bezpečnosti a z odporúčaných opatrení prevádzkovateľa AE.

Niektoré odporúčania skupiny nadväzujú na prebiehajúcu implementáciu projektu riadenia ťažkých havárií, ktorú nariadil ÚJD SR. Tento projekt rieši problémy, ako sú napríklad inštalácia rekombinátorov vodíka, chladenie tlakovej vody nádoby reaktora zvonku či inštalácia núdzového zdroja chladiva.

"Ďalšie odporúčania sa týkajú zabezpečenia odolnosti atómových elektrární proti veľmi málo pravdepodobným udalostiam," konštatovala na prezentácii Národného akčného plánu opatrení zo záťažových testov na slovenských atómových elektrárňach dnes v Bratislave predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková.

Ako dodala, ide napríklad o ohrozenia, akými sú záplavy okolia elektrárne či seizmické udalosti.
Seizmické zodolnenie AE Bohunice V-2 sa už pritom kompletne zrealizovalo v roku 2008 v rámci komplexného projektu modernizácie. Následne sa v roku 2009 začala v tejto elektrárni realizácia projektu riadenia ťažkých havárií, ktorá sa týka aj 1. a 2. bloku AE Mochovce. V Bohuniciach sa má projekt ukončiť v roku 2013 a v Mochovciach o dva roky neskôr.

Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru o jadrovej bezpečnosti

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá