Ekonomika SR dosiahla vlani 94 % výkonu českého hospodárstva

Ekonomika SR dosiahla vlani 94 % výkonu českého hospodárstva
Zdroj foto: SITA
Kým pri rozdelení spoločného československého štátu pred 20 rokmi dosahoval výkon slovenskej ekonomiky len zhruba 60 % českého hospodárstva, v roku 2011 to už bolo 90 % a vlani až 94 %. Informovala o tom spoločnosť UniCredit Bank Slovakia. "Najmä vďaka prudkému rastu slovenskej ekonomiky v poslednej dekáde sa nožnice medzi výkonom slovenskej a českej ekonomiky výraznejšie zatvorili," uviedla banka.

Za úspešné dobiehanie výkonu českej ekonomiky vďačí SR podľa spoločnosti najmä vysokej produktivite práce, ktorá sa skombinovala s relatívne nízkymi nákladmi na pracovnú silu. A to aj napriek tomu, že najmä počas 90. rokov minulého storočia prevýšil rast nákladov na prácu aj rast produktivity. "Privatizácia štátnych podnikov a vstup zahraničných investorov v kombinácii s pretrvávajúcou relatívne vysokou mierou nezamestnanosti však v nasledujúcich rokoch držal rast miezd pod kontrolou," skonštatovala spoločnosť.
V produktivite práce meranej ako hrubý domáci produkt (HDP) na jedného zamestnanca dobehla SR Českú republiku v roku 2007. V súčasnosti je produktivita práce v SR približne o 10 % vyššia ako v Čechách. Pritom priemerné náklady práce na jedného pracovníka na Slovensku naďalej výraznejšie zaostávajú za Českou republikou. V roku 2012 to bolo podľa odhadov Európskej komisie (EK) o takmer 13 % menej.

Cenou za udržanie medzinárodnej konkurencieschopnosti na Slovensku bol pomalší rast miezd, ktorý sa pravdepodobne prejavil aj na pomalšom raste spotreby domácnosti. Závislosť Slovenska od zahraničného dopytu sa v priebehu posledných 20 rokov výrazne zvýšila. Otvorenosť slovenskej ekonomiky, ktorá je meraná ako súčet exportov a importov k HDP, vzrástla zo 117 % v roku 1993 na 186 % v roku 2012. "Slovensko v súčasnosti patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky sveta," skonštatovala banka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá