Od 1. januára sa z dividend odvádzajú zdravotné odvody vo výške 14 %

5.1.2013 15:47

Z vyplatených podielov na zisku sa od 1. januára tohto roku platia vyššie zdravotné odvody.

Od 1. januára sa z dividend odvádzajú zdravotné odvody vo výške 14 %
Foto: TASR

Na základe novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla platnosť práve od Nového roka, sa sadzba poistného zvýšila z 10 % na 14 %. Vyššia sadzba po novom platí aj pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré do konca minulého roka odvádzali poistné vo výške 5 %.

Táto zmena sa vzťahuje na všetky dividendy, ktoré sa vyplácajú zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Vyššia sadzba takisto platí aj pre podiely na zisku pre tichého spoločníka alebo zamestnanca, ktorý nemá účasť na základnom imaní spoločnosti alebo družstva.

Od začiatku roka majú dividendy podľa novely samostatný vymeriavací základ vo výške 120-násobku priemernej mesačnej mzdy, ktorá je 786 eur. Pre tento rok tak dosiahne vymeriavací základ sumu 94.320 eur, pričom najvyššia suma zdravotných odvodov z podielu na zisku dosiahne 13.205 eura.

Zvýšenie zdravotných odvodov z dividend je ako zvýšenie daní

V platení zdravotných odvodov z dividend je Slovensko v rámci Európskej únie (EÚ) skôr raritou. V iných krajinách spoločenstva sa totiž podiely na zisku zvyknú skôr zdaňovať. "V Maďarsku je zrážková sadzba tejto dane 16 %, v Poľsku 19 %, v Českej republike by malo byť zdaňovanie dividend od roku 2014 zrušené," uviedol pre TASR analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz (INESS) Ján Dinga.

Podľa neho má však zvýšenie odvodov z dividend, ktoré v SR nastalo od 1. januára 2013 podobný charakter, ako zvýšenie dane z príjmu právnických osôb. Zo zvýšenia odvodov totiž nevznikajú zvýšené nároky na zdravotné poistenie, čo by mal byť pôvodný účel zdravotných odvodov. Jedná sa tak v podstate o čistú daň.

"Z tohto dôvodu budú aj dopady tohto zvýšenia podobné ako pri dani z príjmu - zníži sa očakávaná návratnosť kapitálu," upozornil ekonóm. Takýto krok bude podľa jeho slov prirodzene motivovať akcionárov firiem k hľadaniu atraktívnejších podmienok v okolitých krajinách.

Na základe novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla platnosť od začiatku tohto roku, sa sadzba zdravotných odvodov z vyplatených podielov na zisku zvýšila z 10 % na 14 %. Vyššiu sadzbu pritom musia platiť aj zdravotne postihnuté osoby, ktoré do konca minulého roka odvádzali poistné vo výške 5 %.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok