Ekonomika v druhom štvrťroku spomalila, HDP sa približuje pred koronovej hodnote

Aktualizované:
Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 %. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010.

Objem HDP v stálych cenách bol takmer na úrovni rovnakého obdobia pred krízou, do hodnoty 2. štvrťroka 2019 mu chýbalo len 0,2 %. Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä domáci spotrebiteľský dopyt, zahraničný dopyt naďalej klesal, avšak miernejšie ako v 1. štvrťroku 2022.

Pridanú hodnotu v 2. štvrťroku pozitívne ovplyvnil najmä jej rast v odvetví výroba z gumy a plastu, ďalej v odvetviach – veľkoobchod, maloobchod a skladové a pomocné činnosti v doprave. Pokles pridanej hodnoty sa opäť zaznamenal v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 2,1 % a medzikvartálne o 0,7 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a zverejnený vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov 6. septembra 2022.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá