Macejková chce diskusiu o znížení právomocí Ústavného súdu

Macejková chce diskusiu o znížení právomocí Ústavného súdu
Zdroj foto: SITA
Ako hlavnú prioritu na rok 2013 si predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková vytýčila zámer iniciovať odbornú diskusiu o znížení počtu právomocí ústavného súdu vzhľadom na počet podaní, ktorý ÚS zaznamenal v posledných rokoch.

V porovnaní s rokom 2011 stúpol až o 9981, teda na 14.258. „Z komparatívneho prehľadu vypracovaného na základe podkladov z ústavných súdov Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka a Maďarska vyplýva, že ÚS SR má najväčší nápad návrhov a sťažností, najviac rozhodnutí, najviac kompetencií, najmenej sudcov a najnižší rozpočet“, uviedla Macejková.

V roku 2013 bude ÚS podľa jeho predsedníčky pokračovať v línii nastolenej v roku 2011 a 2012. „To znamená  rozhodovať minimálne na úrovni roku 2012 a naďalej skracovať dĺžku konania pred ÚS.“
Čo sa týka ďalších plánov na rok 2013, jeho šéfka očakáva sa spustenie projektu OPIS I a OPIS II Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý  je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti –

Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Jeho hlavným cieľom je dosiahnutie rýchlejšieho priebehu konaní pred ÚS a väčšia dostupnosť informácií o konaní pre všetkých účastníkov konania, ako aj zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie ÚS, takže ústavný súd bude vo vzťahu k laickej i právnickej verejnosti ešte otvorenejší a transparentnejší.

V roku 2013 si ústavný súd pripomenie 20. výročie svojho vzniku. „Verím, že  toto významné jubileum dôstojne oslávime v novej pojednávacej miestnosti, ktorá sa práve dokončuje“, uviedla ďalej Macejková.

V roku 2013 považuje za kľúčové pokračovanie v projekte Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý  iniciovala a realizuje od roku 2009 a prostredníctvom ktorého tak vytvára tlak na všeobecné súdy, ktorý vedie k eliminovaniu prieťahov v súdnom konaní.

„Na základe štatistických údajov zosumarizovaných za roky 2009, 2010, 2011 a prvý polrok 2012 môžem potvrdiť, že sa tento projekt osvedčil. Projekt sa stretol s výbornou odozvou nielen na všeobecných súdoch u nás doma,  ale vysoko ho ohodnotil aj Výbor ministrov Rady Európy ako vynikajúci systém kontroly výkonu rozhodnutí ÚS“, vyhlásila ďalej s tým, že vo vzťahu k dĺžke konania ide dosiaľ o jeden z najdôležitejších prostriedkov na skrátenie dĺžky konania na všeobecných súdoch.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá