Zvyšovanie daní na cigarety bez sprístupnenia lepšej alternatívy núti fajčiarov siahať po falzifikátoch z nelegálneho trhu

Pr správa
Zvyšovanie daní na cigarety bez sprístupnenia lepšej alternatívy núti fajčiarov siahať po falzifikátoch z nelegálneho trhu
Zdroj foto: Adobe Stock
Štúdia spoločnosti KPMG ukazuje, že enormné zvyšovanie daní núti fajčiarov siahať po falzifikovaných cigaretách nejasného pôvodu a prakticky nemá vplyv na zníženie miery fajčenia. Pri absencii rámca na podporu menej škodlivých alternatív je v časoch rekordnej inflácie v stávke najmä verejné zdravie. Experti odporúčajú, aby Brusel tieto fakty zohľadnil pri nadchádzajúcej revízii daní na tabakové výrobky.

Čierny biznis s cigaretami v EÚ v posledných dvoch rokoch zaznamenáva výrazný nárast. Vlani sa spotreba pašovaných a falošných cigariet zvýšila o 3,9 % na celkovo 35,5 miliardy kusov. Rok predtým predstavoval nárast 2,3 %. Počas troch predchádzajúcich rokov pritom nelegálna spotreba klesala.

Ako ukazujú čísla KPMG, až 8,1 percenta spotrebovaných cigariet v EÚ je dnes nelegálneho pôvodu. Vo väčšine krajín, vrátane Slovenska sa podľa KPMG darí nezákonnej výrobe a predaju vzdorovať. Pod celkové negatívne výsledky sa však podľa štúdie podpísal vývoj vo Francúzsku. Tam sa podiel nelegálnych výrobkov na celkovej spotrebe zvýšil z 13.1% v roku 2017 na vlaňajších 29.4%.„Unsuccess story“ Francúzska

Od roku 2017 sa vo Francúzsku vplyvom nových daní zvýšila cena krabičky cigariet o 50 % na dnešných 10 eur. Očakávané významné zníženie počtu fajčiarov sa však nedostavilo. Ich podiel v rovnakom období klesol len nepatrne, o 1,4 percentuálneho bodu na súčasných 25,5 percenta. V roku 2021 sa dokonca opäť zvýšil podiel fajčenia medzi obyvateľstvom so stredným a nízkym príjmom. Krajina Galského kohúta však dnes podľa údajov KPMG jednoznačne dominuje trhu s falzifikovanými cigaretami nejasného pôvodu a obsahu. Samotné Francúzsko totiž na svojom území skoncentrovalo až 64,7 % celkovej spotreby falšovaných cigariet v EU.

Rozsah negatívneho trendu dokumentuje aj prepočet nerealizovaných príjmov, teda peňazí, o ktoré krajiny únie prišli na daniach. Ak by boli cigarety legálne zakúpené v krajinách, v ktorých boli identifikované, znamenalo by to príjem na daniach až 10,4 miliardy EUR, len na samotné Francúzsko pritom z tejto sumy pripadá viac ako 6 miliárd eur.

Tieto peniaze tak vlády v ekonomicky ťažkých časoch nevyužili na podporu svojich občanov, ale naopak poslúžili na podporu čierneho trhu, kde sa nezriedka potvrdzujú prepojenia na terorizmus, či obchod s ľuďmi.

Poučenie z krízového vývoja

Európska komisia pracuje na revízii smernice o spotrebných daniach z tabaku, ktorej návrh by chcela predstaviť už na jeseň tohto roka. Jednou z priorít novej smernice ma pritom byť aj boj proti nelegálnej výrobe a obchodu s tabakovými výrobkami. Podľa zdrojov portálu New Europe má však nová smernica priniesť aj ďalšie zvyšovanie daní. To by sa v súčasnej zložitej ekonomickej dotklo najmä ľudí s nízkymi príjmami, ktorí dominujú fajčiarskym štatistikám.

Negatívne ohlasy vyvoláva tiež zámer Bruselu rozšíriť nárast daní aj na nové výrobky, ktoré majú potenciál znižovať zdravotné riziká fajčiarov, teda najmä zahrievaný tabak a elektronické cigarety.

Podľa zdrojov portálu New Europe plánuje Brusel vysoké zdanenie pre všetky výrobky bez ohľadu na mieru ich zdravotného rizika.

Tento prístup sa zatiaľ nestretol s pozitívnou odozvou. V rámci verejného pripomienkovania k smernici, Komisia zozbierala viac ako 7 300 vyjadrení od odborníkov, priemyslu, neziskoviek i od samotných spotrebiteľov. Prevládol pritom názor, že nové produkty s potenciálom pozitívneho vplyvu na verejné zdravie by sa mali zdaňovať na nižšej úrovni ako štandardné cigarety.

Odborníci z oblasti verejného zdravia upozorňujú na viaceré riziká zamýšľaných opatrení. Po zdražení cigariet by sa fajčiari v dobe rekordnej inflácie automaticky obrátili na čierny trh. Tým by sa skúsenosť z Francúzska replikovala na celú EÚ a profitovať budú zločinecké organizácie. Prirodzeným dôsledkom výrazného zvýšenia sadzieb na nové výrobky potom bude, že väčšina fajčiarov zostane práve pri cigaretách a potenciál nových alternatív pre podporu ochrany verejného zdravia zostane nevyužitý. Riešením je preto skôr zdaňovanie výrobkov podľa miery ich rizika.

Prof. Emanuel Bracco z Veronskej univerzity odporúča nastavenie daní využiť na pozitívnu zmenu spotrebiteľského správania. Neplatí to pritom len pre fajčenie, ale aj v ďalších oblastiach.

„Spotrebné dane sú určite dôležitým zdrojom štátnych príjmov... Spotrebné dane však slúžia nielen na vyberanie príjmov, ale aj na ovplyvnenie spotrebiteľského správania a znižovanie vplyvov škodlivých produktov. Nemali by sme zabúdať, že vláda môže prostredníctvom zdaňovania dosiahnuť tak príjmy, ako aj pozitívnu zmenu správania spotrebiteľov. Toto je obzvlášť dôležité, keď hovoríme o ETD (smernica o dani z energie) a TED (smernica o spotrebnej dani z tabaku), keďže v oboch prípadoch môžu spotrebné dane prispieť k tomu, aby spotrebiteľov nasmerovali k lepším výrobkom a zlepšili celkový systém. A môžu to urobiť pri dosahovaní výnosov,“ uviedol profesor E. Bracco pre Total-Croatia.news

TOP videá