Vplyv vojny na Ukrajine pocítilo 85 percent podnikateľov na Slovensku, ukázal prieskum

Vplyv vojny na Ukrajine pocítilo 85 percent podnikateľov na Slovensku, ukázal prieskum
Zdroj foto: SITA/AP (ilu)
Popri postupnom návrate do postpandemického normálu čelí väčšina podnikateľov a firiem novej výzve, a to dôsledkom vojny na Ukrajine na ich fungovanie. Iba 15 % spoločností nepocítilo žiadne dôsledky vojny na svojom biznise. Naopak, viac ako polovica spoločností pocítila stredný až vážny vplyv vojny na ich podnikanie. Vyplýva to z aprílového prieskumu ČSOB na vzorke 300 podnikov, ktorý banka pripravila v spolupráci s agentúrou Datank.

Odvetvie dopravy a skladovania

Z monitorovaných odvetví je na tom najhoršie odvetvie dopravy a skladovania, kde necelá desatina (9,1 %) oslovených zástupcov musela zastaviť svoju činnosť a ďalšia viac než tretina (36,4 %) hovorí o veľmi výrazných negatívnych dopadoch. Kriticky vnímajú situáciu aj podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, ale aj ubytovacích a stravovacích služieb. Naopak, o najmenších dopadoch hovoria firmy podnikajúce v oblasti IT a komunikácii.

"Doprava a poľnohospodárstvo čelia rastúcim cenám v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Pocítili to ceny pohonných hmôt, energií, ako aj základných potravinárskych komodít. Problémy sa tiež dajú pozorovať v niektorých dodávateľských reťazcoch, čo sa zase môže prenášať do dopravy," uviedol Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.

Nedostatok pracovnej sily

Podnikatelia na Slovensku už dlhodobo riešia problém s nedostatkom pracovnej sily. Nedostatok pracovnej sily pocítilo 28 % firiem. Najviac zasiahnuté touto situáciou boli firmy v oblasti ubytovania a stravovania (56 %), stavebníctva (38,2 %) a poľnohospodárstva (37,5 %). Naopak, najmenej spracovateľský priemysel a strojárstvo (8,7 %).

Ako najčastejší spôsob získavania novej pracovnej sily uviedla polovica respondentov zvyšovanie mzdy, takmer tretina sa spolieha na preškoľovanie iných pracovníkov a približne 15 % vidí riešenie v prijímaní pracovnej sily z Ukrajiny.

Aj po zohľadnení negatívnych dopadov vojnového konfliktu sú podnikatelia o niečo optimistickejší ako na jeseň minulého roka. Index očakávaní firiem, ktorý je súčasťou prieskumu, sa v porovnaní s októbrovým meraním zvýšil o deväť bodov na hodnotu 2,1 bodu z možnej škály od + 100 do -100 bodov. Index tak naznačuje ďalšie zlepšenie, ale zároveň potvrdzuje pretrvávajúce obavy z ďalšieho vývoja situácie.

Čiastkový index

Najvýraznejšie sa zvýšil čiastkový index vývoja dopytu, a to na hodnotu 4,5 bodu, čo je nárast o 18 bodov. Zvýšenie dopytu pre 2. štvrťrok tohto roka očakávalo 43 % firiem. Naopak, pokles dopytu v budúcom kvartáli očakáva takmer 39 % firiem. Zvýšil sa aj čiastkový index vývoja investícií, drží sa však stále na zápornej hodnote -7 bodov. V priemere štyria z desiatich opýtaných očakávajú, že ich investície v tomto roku budú vyššie ako v minulom roku.

Čiastkový index rozšírenia podnikania sa mierne zvýšil na hodnotu 8,9 bodu. Rozšíriť podnikanie v horizonte jedného roka plánovalo 18 % oslovených podnikateľov. Zachovať podnikanie v súčasnom rozsahu plánovalo pre obdobie najbližších 12 mesiacov 66 % firiem. O obmedzení, prerušení alebo ukončení podnikania uvažuje desať percent podnikateľov. Predaj alebo odovzdanie firmy zvažujú dve percentá oslovených.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá