Europarlament žiada zriadiť osobitný medzinárodný súd kvôli vojnovým zločinom na Ukrajine

Europarlament žiada zriadiť osobitný medzinárodný súd kvôli vojnovým zločinom na Ukrajine
Zdroj foto: TASR/AP
Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok vo svojom uznesení vyzvali EÚ, aby prijala všetky opatrenia potrebné v medzinárodných konaniach a súdoch na podporu stíhania ruského a bieloruského vládneho režimu za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocídu a agresiu, ku ktorým došlo počas ruskej invázie na Ukrajine.

Ako informuje spravodajca TASR, európski zákonodarcovia žiadajú, aby sa tieto vyšetrovania a následné trestné stíhania vzťahovali aj na všetkých zamestnancov ruských ozbrojených síl a vládnych úradníkov zapojených do vojnových zločinov.

V prijatom uznesení europarlament vyzýva EÚ, aby podporila zriadenie osobitného medzinárodného súdu na stíhanie zločinov agresie na Ukrajine, v súvislosti s ktorými nemá Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu právomoc. Novozriadený súd by mal za tieto zločiny vyvodiť zodpovednosť voči ruskému politickému vedeniu, vojenským veliteľom a ich spojencom.

Poslanci EP zároveň požiadali, aby EÚ čo najskôr poskytla všetky potrebné ľudské a rozpočtové zdroje a administratívnu, vyšetrovaciu a logistickú podporu potrebnú na zriadenie tohto súdu.

Podľa ich názoru nahlásené činy, ako je ostreľovanie miest a civilistami obývaných oblastí, nútené deportácie občanov Ukrajiny, používanie zakázanej munície, útoky na civilné obyvateľstvo unikajúce cez vopred dohodnuté humanitárne koridory, popravy a sexuálne násilie, predstavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva a možno ich považovať za vojnové zločiny.

Europoslanci zdôraznili, že zatiaľ nebol za tieto zločiny nikto stíhaný. Podľa nich Únia musí konať rýchlo, pretože existuje vážne riziko, že v dôsledku pretrvávajúcich násilností budú dôkazy súvisiace s vojnovými zločinmi zničené.

Zákonodarcovia zároveň vyjadrili plnú podporu vyšetrovaniu vedenému prokurátorom Medzinárodného trestného súdu a práci Vyšetrovacej komisie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj nezávislých organizácií občianskej spoločnosti a ukrajinských orgánov, ktoré zhromažďujú dôkazy o vojnových zločinoch.

V tomto smere privítali vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného Litvou, Poľskom a Ukrajinou, ktorý koordinuje Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a na ktorom sa podieľa aj Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu, a vyzvali aj ostatné členské štáty EÚ, aby sa k tomuto tímu pripojili.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá