Ministerstvo chce modernizovať ozbrojené sily. Nákupom vozidiel známej značky môže podporiť domáci priemysel

Ministerstvo chce modernizovať ozbrojené sily. Nákupom vozidiel známej značky môže podporiť domáci priemysel
Zdroj foto: Tatra Trucks
Stredné nákladné vozidlo Tatra Tactic na podvozku 6x6, ktoré spoločnosť Tatra Defence Slovakia plánuje vo svojom závode vyrábať.
Z hľadiska modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa v súčasnosti pozornosť sústredí najmä na projekty nákupu nových kolesových bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 a pásových bojových vozidiel pechoty.

Aj napriek tomu, že ide o dôležité projekty, ktoré zvýšia schopnosti a spôsobilosti ozbrojených síl, je potrebné realizovať rozvoj a modernizáciu aj podporných logistických vozidiel, bez ktorých vyššie uvedená technika nedokáže naplno fungovať. Zároveň modernizácia logistických, prepravných a podporných kapacít OS SR ponúka príležitosť podporiť domáci obranný priemysel.

Najväčšie modernizačné projekty v histórii

V súčasnosti prebiehajúce tendre na nákup nových BOV 8x8 a pásových bojových vozidiel pechoty patria k najväčším modernizačným projektom v histórii Pozemných síl OS SR. Najmä pásové bojové vozidlá pechoty majú Slovensko priblížiť k splneniu cieľa vybudovať do roku 2026 ťažkú mechanizovanú brigádu. Netreba ale zabúdať, že Pozemné sily nie sú postavené iba na ťažkých bojových vozidlách.

Úlohou Pozemných síl OS SR je aj zabezpečenie dostatku zásob, vojenského materiálu, streliva alebo paliva pre bojovú techniku, ktorá sa bez takejto podpory a zabezpečenia nezaobíde. Je nutné podotknúť, že práve v oblasti logistických, prepravných a zásobovacích kapacít majú slovenské ozbrojené sily výrazné medzery.

Množstvo techniky je už po dobe životnosti

Podľa Komplexného hodnotenia obrany SR za rok 2020 je 78 % zabezpečovacej a prepravnej logistickej techniky po dobe životnosti. Komplexné hodnotenie 2020 zároveň upozorňuje, že okrem kľúčovej výzbroje chýbajú OS SR napríklad nosiče a nakladače kontajnerov, mobilné dielenské prostriedky, technika na prepravu pitnej vody, ako aj špeciálna kolesová technika. Kostru prepravných a logistických kapacít OS SR v súčasnosti tvoria staré vozidlá československej výroby Praga V3S, prípadne staršie typy vozidiel Tatra.

Aj napriek svojim kvalitám už dnes nemožno najmä vozidlá Praga V3S považovať za moderné a preto je potrebné vykonať hĺbkovú obmenu logistickej a prepravnej techniky. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že v porovnaní s nákupom pásových a kolesových bojových vozidiel ide o menej dôležitejší projekt, nie je tomu tak, pretože bez zásobovacích, prepravných a logistických kapacít nedokáže bojová technika na bojisku dlho vykonávať bojovú činnosť.

O kroku modernizovať vozový park OS SR novými nákladnými vozidlami už Ministerstvo obrany SR informovalo v prvej polovici minulého roka s cieľom do konca roka 2021 vyhlásiť medzinárodnú súťaž na nákup až 1500 nákladných automobilov pre OS SR.

Splniť tento termín sa nepodarilo a na konci minulého roka ministerstvo uviedlo, že projekt je v procese s tým, že príprava požadovaných technických špecifikácií je v záverečnej fáze a v priebehu roku 2022 bude súťaž vyhlásená.

Lokalizácia výroby na Slovensku je dôležitá

Vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečenia dodávky veľkého počtu vozidiel, následného servisu a dodávky náhradných dielov, je veľmi dôležitá lokalizácia výroby na území Slovenskej republiky a tiež blízkosť výroby materskej spoločnosti. Výhodu v tomto prípade má práve spoločnosť Tatra, ktorá sa minulý rok vrátila na Slovensko, konkrétne do Trenčína.

V meste, ktoré má spolu s celým trenčianskym regiónom bohatú tradíciu v oblasti zbrojárskej výroby, vznikla spoločnosť Tatra Defence Slovakia, ktorá bude vo svojom závode automobily vyrábať. Návrat českej značky, ktorá je so Slovenskom previazaná aj historicky, je veľmi významný a ponúka pre OS SR veľký potenciál.

Vozidlá tejto značky nie sú pre slovenské ozbrojené sily žiadnou novinkou, mali by byť v prípade akvizície nových nákladných vozidiel pre slovenské ozbrojené sily jasnou voľbou. Prevažná časť vozového parku OS SR, čo sa nákladných automobilov týka, je tvorená práve vozidlami na podvozkoch Tatra a slovenskí vojaci s nimi majú bohaté skúsenosti.

Vďaka kapacitám spoločnosti Tatra Defence Slovakia by do vozového parku OS SR pribudli nové, vylepšené a osvedčené vozidlá na podvozkoch a zároveň by sa ušetrili finančné prostriedky potrebné na preškolenie obsluhy vozidiel.

Tieto náklady by totiž v prípade zavedenia novej podvozkovej platformy muselo Ministerstvo obrany na uvedený účel vynaložiť. Účelnosť vozidiel českej značky sa čím ďalej tým viac preukazuje úspechmi týchto vozidiel v zahraničných armádach, kedy sa minulý rok v prospech podvozkov Tatra rozhodla aj belgická armáda, ktorá ich objednáva tiež v stovkách kusov.

Okrem toho, domáci podnik obranného priemyslu, ktorým táto spoločnosť je, dokáže zabezpečiť dostatok náhradných dielov a v neposlednom rade aj servis vozidiel, ktorý by prebiehal výhradne na území SR. Tým by sa eliminovali problémy spojené s dodávkou náhradných dielov zo zahraničia a taktiež by nebolo potrebné prepravovať techniku na údržbu do zahraničia, alebo zabezpečiť transfer potrebného know-how za ďalšie finančné náklady do slovenských podnikov.

Zvýšenie strategickej sebestačnosti

V súvislosti s plánovaným nákupom nových nákladných vozidiel pre OS SR určite treba zmieniť aj to, že lokalizáciou výroby v slovenskom podniku by sa zabránilo oneskoreniu dodávok tohto typu techniky a Slovensko by v tomto ohľade zvýšilo svoju strategickú sebestačnosť.

Problémy s dodávkami vojenskej techniky môžu mať najmä v čase krízy na armádu negatívne dopady, pretože dochádza k narušeniu dodávateľských reťazcov čo môže viesť k výraznému narušeniu harmonogramu dodávok vojenskej techniky. Obzvlášť v dnešných, bezpečnostne nestabilných časoch, by tieto dopady mohli mať neželané následky na obranyschopnosť Slovenska.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá