Mnohé slovenské matky sa boria s vážnymi ekonomickými problémami. Aké sú dôvody?

Aktualizované:
Mnohé slovenské matky sa boria s vážnymi ekonomickými problémami. Aké sú dôvody?
Zdroj foto: TA3
Slovensko má jeden z najnižších počtov domácností, ktoré tvoria osamelí rodičia s dieťaťom či deťmi. Napriek tomu ide o skupinu ľudí, ktorí zvládajú z finančného hľadiska dôsledky pandémie najťažšie. Viac priblížila analytička Lenka Buchláková.

Na Slovensku tvoria osamelí rodičia s dieťaťom alebo deťmi približne 9 % domácností. Podľa Eurostatu tejto skupine ľudí vlani klesli príjmy odhadom o takmer desať percent.

Najmä slobodné matky patria u nás do najohrozenejšej skupiny. V prípade, že sa naskytne nečakaná finančná situácia alebo finančné výdavky, len malá skupina žien dokáže utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré sa pokladá z pohľadu financií o to najnáročnejšie.

Mnohí osamelí rodičia sa tak ocitajú na hranici chudoby. Problémom u nás je najmä to, že osamelé matky alebo matky, ktoré majú dvojičky alebo trojičky, teda viacpočetný pôrod, majú nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Súvisí s tým aj nedostatok kapacít dostupnej starostlivosti o dieťa, teda jaslí, či škôlok.

Evidujeme čoraz viac slobodných rodičov, ktorí sa aj v dôsledku pandémie prepadávajú do chudoby. Ide najmä o domácnosti na východe a strede Slovenska. Celkovo najviac chudobných ľudí je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Nižší plat

Slobodných otcov z celkového počtu osamelých rodičov je na Slovensku zhruba okolo desiatich percent. Matky s týmto typom záväzkov majú na pracovnom trhu aj nižšie mzdy ako muži, v priemere zhruba o pätinu, častokrát aj na rovnakej pracovnej pozícii. Väčšinou pracujú v gastropriemysle, školstve či zdravotníctve.

Dôvodom skrátených pracovných úväzkov a nižších miezd je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent.

Podiel osamelých rodičov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Pokiaľ ide o podiel domácností s jedným rodičom na všetkých domácnostiach s deťmi, šesť krajín zaznamenalo podiel viac ako 20% všetkých domácností s deťmi, a to Švédsko (34%), Dánsko (29%), Estónsko (28%), Lotyšsko a Litva (obe 25%) a Francúzsko (21%). Naopak, najnižšie podiely zaznamenali Chorvátsko (5%), Rumunsko (7%) a Fínsko (8%), zatiaľ čo Grécko, spomínané Slovensko, Malta, Poľsko, Španielsko a Slovinsko dosiahli úroveň 9 %. Ide u nás o zhruba 58-tisíc rodín.

Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti. Ide až o 77 percent z nich. U mužov je to výrazne menej, iba 47 percent. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 percent žien, no len 16 percent mužov.  Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, ženy v únii zarábajú približne o 15 % menej ako muži. Na Slovensku je to na úrovni 20 %. V priemere je zamestnaných v rámci krajín EÚ 67 % žien, ale až 78 % mužov. Na Slovensku je tento pomer o niečo väčší, žien je zamestnaných 66 %, mužov 79 %.

Vek matiek sa posúva po celej Európe

Slovenky sa stávajú prvýkrát matkami ako 27-ročné, sú tak najmladšími prvorodičkami krajín V4. Ukazujú to údaje Európskeho štatistického úradu Eurostat. V rámci Európskej únie sa pohybuje vek prvorodičiek na úrovni 29 rokov. Údaje Eurostatu hovoria, že vek matiek sa posúva po celej Európe. Dôvody sú najmä ekonomické.

Situácia s osamelými rodičmi na Slovensku podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat a Štatistického úradu SR:

  • 57% domácností, ktoré tvorí jeden dospelý s dieťaťom/deťmi má problém čeliť neočakávaným finančným výdavkom (oprava práčky, dlhodobejšia PN, strata zamestnania)
  • 19% domácností, kde je jeden dospelý a deti, má nedoplatky za energie, 10% akých domácností si nemôže dovoliť počítač
  • 54 % domácností, kde je jeden dospelý a deti, žije v stiesnených podmienkach
  • 80 % slobodných matiek je zamestnaných, žien s partnerom sú 2/3
  • 1/3 žien obetuje kariéru pre rodinu, z mužov iba 4 %

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá