Trenčianska župa bude hospodáriť v provizóriu

Prvý krát v histórii neschválili poslanci trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočet. Pre trenčiansku župu to znamená, že v budúcom roku bude v provizóriu. Viac informácií má reportérka TA3 Katarína Nagyová.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pôjde prvý raz do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Na dnes plánované schvaľovanie rozpočtu na rok 2013, ako aj rámcových rozpočtov na roky 2014 a 2015 zastupiteľstvo na návrh poslanca Karola Janasa odložili.

„Rozpočet podľa nášho poslaneckého klubu nie je dobre vybilancovaný ani po stránke kapitálovej, ani po stránke bežnej. Na strane príjmov sa nám zdajú nadhodnotené bežné príjmy. Rovnako sa nám nezdá suma 4,7 milióna z predaja majetku, ktorý nie je špecifikovaný. Vo výdavkovej stránke sa nám nepozdávalo nešpecifikovanie niektorých položiek,“ povedal Janas, ktorý je zároveň predsedom najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer–SD, ĽS-HZDS.

Ako dodal, Úrad TSK musí návrh rozpočtu opraviť. „V žiadnom prípade nechceme ohroziť hospodárenie TSK, my, ako poslanci sme pripravení zísť sa už v januári na mimoriadnom zasadnutí,“ doplnil Janas.

S odložením hlasovania o rozpočte nesúhlasil poslanec Viliam Cíbik. Podľa neho bolo lepšie prijať nie úplne dokonalý rozpočet a neskôr v ňom robiť zmeny. "Rozpočtové provizórium neumožňuje žiadať o eurofondy,“ doplnil.
Pôvodný návrh rozpočtu na budúci rok bol vyrovnaný, príjmy a výdaje sa mali pohybovať na úrovni 142,22 milióna eur. Podľa odloženého návrhu mal byť bežný rozpočet prebytkový o 6,39 milióna eur (bežné príjmy 114,3 milióna eur, bežné výdavky 107,86 milióna eur), kapitálový rozpočet rátal so schodkom 39.958 eur (kapitálové príjmy 26.23 milióna eur, kapitálové výdavky 26,28 milióna eur). Finančné operácie počítali s príjmami 1,74 milióna eur a výdavkové finančné operácie s takmer 8,08 milióna eur, podstatnú časť malo tvoriť splácanie úverov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá