Asociácia základných umeleckých škôl chce presadiť zmenu financovania ZUŠ

Pr správa
Asociácia základných umeleckých škôl chce presadiť zmenu financovania ZUŠ
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
V dňoch 25. až 27.4.2022 sa uskutočnil XV. riadny snem Asociácia základných umeleckých škôl SR "EMU-Slovakia", ktorý sa uskutočnil v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili riaditelia verejných, cirkevných a súkromných ZUŠ z celého Slovenska.

Na rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Únie miest na Slovensku, ZMOSu, Štátneho pedagogického ústavu a Štátnej školskej inšpekcie, MPC a OZŠ.

Z pozvaných hostí sa snemu zúčastnili iba predseda Pavol Ondek a podpredsedníčka Ingrid Gamčíková z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a riaditeľka odboru profesijného rozvoja Mária Rychnavská z Metodicko-pedagogického centra. Riaditelia ZUŠ vyjadrili nespokojnosť s neprítomnosťou zástupcov MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, ktorú  považujú za nezáujem o základné umelecké školstvo zo strany štátnej správy.  

Uznesením vzišla absolútna priorita presadiť pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

TOP videá