Novodobý vzťahový trend sa volá etická nemonogamia: O čo vlastne ide?

Novodobý vzťahový trend sa volá etická nemonogamia: O čo vlastne ide?
Zdroj foto: Pexels/cottonbro
Vytratila sa z vášho vzťahu iskra? S partnerom si stále rozumiete, máte sa radi, ale chýba vám ten pocit motýľov v žalúdku, ktoré človek zažíva pri novom partnerovi? Žiť dlhodobo v monogamnom vzťahu, kde sú len dvaja aktéri, zvyčajne manžel a manželka môže viesť po rokoch k frustrácii zo stereotypu.

Nemusíte sa hneď rozvádzať, súčasným a nie vôbec ojedinelým trendom je etická nemonogamia, ktorú možno poznáte aj pod názvom polyamoria. Podľa súčasných prieskumov a štúdii sa v takýchto zväzkoch ocitne až jeden z piatich dospelých.

Etické podvádzanie

Ak máte pocit, že ide o akýsi druh nevery, mýlite sa. V etickej nemonogamii ide predovšetkým o dohodu dvoch ľudí – partnerov, manželov, ktorí súhlasia, že môžu mať súčasne aj iný vzťah. Či už ide o sexuálny alebo romantický pomer. Znamená to, že vedome súhlasia s potrebami druhého partnera a teda následne neprídu výčitky a hnev.

Samozrejme, aj tu platia isté pravidlá. V prvom rade ide o už spomínanú vzájomnú dohodu oboch strán, vymedzenie si hraníc, čo dokážu akceptovať a čo už by prípadne mohlo ohroziť ich vzájomný vzťah. Komunikácia, dôvera a ohľaduplnosť vo vzťahu, kde sa obaja dohodnú na takomto fungovaní nesmie chýbať.

Zachráňte si manželstvo

Život v takomto nemonogamnom zväzku môže so sebou prinášať aj množstvo výhod. Páry dokonca uvádzajú, že to zachránilo ich manželstvá. Hlavne v partnerstvách, kde sa vytratila vášeň, ale partneri majú k sebe stále blízko, prípadne sa vyhýbajú rozchodu z finančných dôvodov, alebo preto, že nechcú narušiť rodinné zázemie svojim deťom. Nemonogamiu, alebo polyamoriu môžeme vnímať ako súčasť modernej doby, sveta v ktorom žijeme. Tiež je to však jedna z možností, ako vyjadriť svoj vlastný postoj, svoju identitu a naplniť tak všetky svoje potreby a túžby.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá