Začína sa Testovanie 9, známe aj pod starším názvom monitor. Prihlásených je viac ako 42-tisíc žiakov

6.4.2022 08:16

Na Testovanie 9, známe aj pod starším názvom "monitor", ktoré sa uskutoční v stredu a vo štvrtok, je prihlásených 42.605 žiakov z 1598 škôl. Uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z celkového počtu prihlásených žiakov je 2918 zo 120 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a 133 z ôsmich stredných športových škôl.

Počas stredy budú žiaci písať testy zo slovenského jazyka a literatúry alebo maďarského jazyka a literatúry a matematiky. O deň neskôr budú testy písať žiaci zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.

Žiaci absolvujú testy v rovnakej štruktúre a s rovnakou časovou dotáciou, ako to bolo v predchádzajúcom období. "Žiaci budú vypĺňať testy, ktoré boli pripravené pre Testovanie 9 2021, ktoré bolo pripravované už po prvej vlne dištančného vzdelávania a preto v plnej miere zohľadňujú jeho dosahy, testy plne rešpektujú vzdelávacie štandardy deklarované v Štátnom vzdelávacom programe," uviedli z rezortu školstva.

Ako dodali, zároveň všetky testy boli podrobené posilneným recenzným posudkom učiteľmi z praxe, ktorí opätovne potvrdili vhodnosť týchto testov v tomto školskom roku. "Špecifikácie týchto testov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil na svojej webovej stránke v septembri 2021 a v nich špecifikuje tematické okruhy, na ktoré sú testy zamerané," doplnili z ministerstva školstva.

Test z matematiky obsahuje 30 úloh a žiaci majú na jeho vypracovanie 90 minút, testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry majú 30 úloh na 70 minút. Testy z ukrajinského jazyka a literatúry zahŕňajú 20 úloh na 50 minút a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským obsahujú 30 úloh na 70 minút, z čoho desať úloh sa vzťahuje na zvukovú ukážku. Vlani sa testovanie 9 celoplošne neuskutočnilo, bolo len na reprezentatívnej vzorke. Zabezpečuje ho NÚCEM. Náhradný termín je stanovený na 21. a 22. apríla.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok