Začína maturitný týždeň. Tisíce študentov si preveria vedomosti, niektorým zabránil covid

15.3.2022 09:50

Viac ako 40.300 maturantov zo 684 stredných škôl čakajú od utorka písomné maturity. Do 18. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.

Týždeň písomných maturít v utorok tradične otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať približne 37-tisíc žiakov. "Z predmetu maďarský jazyk a literatúra bude písať externý test a slohovú prácu 1600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským," priblížili z Ministerstva školstva SR. 

Študentov čaká aj skúška z cudzieho jazyka

V stredu 16. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, maturovať z neho na všetkých troch úrovniach náročnosti bude viac ako 34.900 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (1217 žiakov) a ruský jazyk (687 žiakov). Francúzštinu si vybralo 21 maturantov, španielčinu 14 a iba jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

Vo štvrtok 17. marca čaká externý test z matematiky takmer 5000 maturantov, ktorí si zvolili tento predmet.  

Maturitný týždeň uzavrie v piatok 18. marca test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. "V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1600 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 27 maturantov," dodali z rezortu školstva.

Niektorým v skúške zabránil covid

Pre ochorenie či karanténu viacero žiakov maturitnú skúšku počas tohto týždňa neabsolvuje. Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 5. až 8. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si školy môžu prevziať  4. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme školám doručia v termíne od 5. do 10. mája.

Maturanti budú písať testy pripravené pre Maturitu 2020, ktorá sa z dôvodu pandémie neuskutočnila. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zadal testy na opätovné recenzné pripomienkovanie učiteľom z praxe a tí odporučili, že testy pripravené v roku 2020 sú primerane náročné, vhodné a zvládnuteľné aj pre tohtoročných maturantov. Potvrdila to riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. "Maturitné testy boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom kontrolovalo až 15 recenzentov, oproti bežnému počtu štyroch či piatich. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

NÚCEM, ktorý maturitu organizačne zabezpečuje, zároveň na svojom webe upozornil, že aj z tohto dôvodu je na všetkých testoch, ktoré budú počas týždňa administrované, na prednej strane uvedený text MATURITA 2020. Rovnako aj na každej strane testov budú uvedené dátumy s rokom 2020.

Z celkového počtu maturantov je vyše 2000 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci budú mať v tomto školskom roku navýšený čas na riešenie testov o 15 minút.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok