Kde sa v roku 2021 narodilo najviac detí? Medzi krajmi sú rozdiely, ženy za pôrodom cestujú

TA3 TASR
31.1.2022 13:40

V minulom roku sa najviac detí narodilo v pôrodniciach v Prešovskom kraji (9948 pôrodov), Košickom (8709) a v Bratislavskom kraji (8099). Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenáva aj trend, že niektoré ženy si vyberú pôrodnicu v inom kraji, ako majú trvalý pobyt.

Dieťa bábätko novorodenec narodenie pôrodnica 1140px ilu (SITA/AP)
SITA/AP

Uviedla to hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. "Napríklad 13 percent rodičiek z Trnavského kraja rodilo minulý rok v Bratislavskom kraji či 11 percent rodičiek z Prešovského kraja rodilo v Košickom kraji. Podobne to bolo aj so ženami z Nitrianskeho kraja, z ktorých deväť percent rodilo v Trnavskom kraji," spresnila Sivá.

Podľa NCZI v roku 2020 bolo v ústavných zdravotníckych zariadeniach na území SR evidovaných 56.238 pôrodov, z toho v 56.155 prípadoch išlo o pôrody rodičiek s trvalým pobytom na Slovensku a pri 83 pôrodoch išlo o pôrody rodičiek s neznámym miestom trvalého pobytu alebo s trvalým pobytom mimo Slovenska. "Pôrody prvorodičiek predstavovali 45 percent (25.280) z celkového počtu pôrodov," spresnil Národný portál zdravia, ktorý prevádzkuje NCZI. V roku 2019 lekári vykázali spolu 56.596 pôrodov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, v roku 2018 ich bolo 57.059.

Vyšší vek rodičiek je podľa NCZI typický pre Bratislavský kraj, pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne v Košickom a Prešovskom kraji. "Z pohľadu vekových skupín boli najpočetnejšie pôrody 30- až 34-ročných rodičiek (31,2 percenta zo všetkých pôrodov) a 25- až 29-ročných rodičiek (29,5 percenta)," priblížil Národný portál zdravia.  

Z celkového počtu 56.238 pôrodov išlo v 67,6 percenta (38.043 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,4 percenta (18.195) o operačný pôrod. Zo štatistík NCZI tiež vyplýva, že čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Najčastejšie išlo pritom o cisársky rez. Celkom sa počas minulého roka narodilo 29.080 chlapcov a 27.819 dievčat. Z hľadiska početnosti tehotenstva pochádzala väčšina bábätiek z jednopočetného tehotenstva (97,7 percenta), zriedkavejšie z dvojpočetného (2,3 percenta) a mimoriadne z trojpočetného tehotenstva.

Väčšina detí sa narodila s pôrodnou hmotnosťou 2500 až 3499 gramov. "S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2500 gramov sa narodilo 4122 novorodencov a, naopak, s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4500 gramov to bolo 608 detí," dodal Národný portál zdravia.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok