Nižšia DPH na potraviny znie dobre z úst politikov, no v praxi to tak nemusí byť

Nižšia DPH na potraviny znie dobre z úst politikov, no v praxi to tak nemusí byť
Zdroj foto: TA3 / David Duducz
Nižšia daň z pridanej hodnoty na potraviny je sociálnym opatrením pre obchodné reťazce, a nie pre obyvateľov. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Návrhy na úpravu DPH vníma komora podľa nej ako politickú agendu, ktorej efekt bude v skutočnosti výrazne nižší, ako politici prezentujú v médiách.

Želaný efekt sa nemusí dostaviť

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa Holéciovej nezdieľa názor, že zníženie DPH na potraviny prinesie želaný efekt pre spotrebiteľa. Bude výrazne nižší, ako sa mediálne prezentuje a dá sa považovať iba za politickú agendu, keďže neexistujú funkčné mechanizmy na kontrolu.

"Naše tvrdenie neopierame len o názory ekonómov, poľnohospodárov a potravinárov, ale aj o skúsenosti zo znižovania DPH na potraviny v minulosti. Vychádzame pritom z vlastného prieskumu spotrebiteľských cien, ktorý Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila pol roka po znížení DPH na potraviny v roku 2016. Po skončení monitoringu k 30. júnu 2016 sa význam zníženia DPH rozplynul. Efekt na spotrebiteľské ceny bol len dočasný, pretože zníženie DPH sa stratilo v marži obchodných reťazcov," podčiarkla hovorkyňa.

"Znížením DPH príde štát o časť finančných prostriedkov v štátnom rozpočte. Želaný efekt, razantné zníženie rastu cien potravín, sa nedosiahne. V období, keď nás de facto ničí konkurencia zo zahraničia, chcem požiadať nášho rezortného ministra a predsedu výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, aby svoju pozornosť sústredili skôr na zvýšenie spolufinancovania európskych zdrojov a priamej štátnej pomoci pre agropotravinársky sektor. Situácia v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve je alarmujúca a máme pocit, že si to kompetentní vôbec neuvedomujú," zdôraznil predseda komory Emil Macho.

Pre výrobcov sú dôležité iné opatrenia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si podľa Holéciovej stojí za tvrdením, že nižšia DPH nepomôže ani spotrebiteľom a ani samotnému poľnohospodárstvu a potravinárstvu.

Pre výrobcov potravín sú dôležité také opatrenia, ktorými by došlo k zníženiu odvodového a daňového zaťaženia, k zlepšeniu vyjednávacej pozície slovenských výrobcov pri rokovaním s obchodníkmi o navýšení odbytových cien, a to aj z dôvodu aktuálneho zvyšovania vstupných nákladov pri výrobe potravín. Nevyhnutná je však najmä priama podpora do potravinárskeho spracovateľského priemyslu.

Poznamenala, že komora o svojom postoji už informovala oficiálnym listom aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Komora podľa nej navrhuje politickú diskusiu o znižovaní DPH podporiť aj diskusiou ministerstva s odborníkmi priamo z praxe – so slovenskými výrobcami potravín o systémových opatreniach na podporu agropotravinárstva a zmiernení dosahov inflácie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá