Dodávatelia plynu a elektriny musia zverejniť nielen ceny za dodávku, ale aj koncové ceny, upozorňuje ÚRSO

Dodávatelia plynu a elektriny musia zverejniť nielen ceny za dodávku, ale aj koncové ceny, upozorňuje ÚRSO
Zdroj foto: TASR
Dodávatelia plynu a elektriny, ktorí dodávajú energie domácnostiam a malým podnikom, sú povinní zverejňovať okrem cenníka s cenami za dodávku elektriny alebo plynu spracovaného podľa pre nich určeného cenového rozhodnutia aj cenník s koncovými cenami elektriny a plynu.

V stredu na to v usmernení pre dodávateľov elektriny a plynu upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dodávatelia musia regulované ceny vrátane podmienok ich uplatnenia zverejňovať na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia.

"V súvislosti so zmenou výšky preddavkových platieb pri zmene ceny elektriny alebo plynu úrad v súlade s ustanoveniami zákona o energetike a pravidlami trhu upozorňuje dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu, že platba odberateľa v domácnosti za elektrinu alebo plyn za predchádzajúce zúčtovacie obdobie zahŕňa všetky položky koncových cien elektriny alebo plynu a nielen cenu za dodávku elektriny alebo plynu pre domácnosti," uviedol ÚRSO.

Podobne ani pri zmene výšky preddavkov nemôžu dodávatelia vychádzať len zo zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu. Do platby musia započítať zmeny všetkých zložiek koncovej ceny za elektrinu alebo plyn

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá