Zemný plyn nie je konečné riešenie, Slovensko je odkázané na jadrovú energiu, uvádza rezort životného prostredia

Zemný plyn nie je konečné riešenie, Slovensko je odkázané na jadrovú energiu, uvádza rezort životného prostredia
Zdroj foto: TASR/AP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nepovažuje zemný plyn za konečné riešenie, keďže sa zaraďuje medzi fosílne palivá. Je za to, aby sa podpora fosílnych palív z verejných zdrojov čoraz viac obmedzovala. Slovensko je momentálne odkázané na jadrovú energiu.

Uviedlo to tlačové oddelenie Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s návrhom Európskej komisie, ktorá chce jadro a plyn zaradiť medzi zelené investície. Energetický mix Slovenska sa dá označiť za nízkoemisný,  dominuje v ňom jadrová energia a krajina je na ňu v súčasnosti odkázaná. 

"Ministerstvo životného prostredia a slovenská diplomacia sa preto v uplynulom roku usilovali o to, aby jadro bolo uznané za prechodný zdroj energie, kým inovácie neprinesú nové ekologické riešenia," uviedlo tlačové oddelenie.  

Envirorezort poukazuje, že na Slovensku sú regióny, kde dochádza k znečisťovaniu ovzdušia z vykurovania domácností nevhodným palivom, vrátane odpadkov. Používanie plynu je podľa MŽP v týchto oblastiach veľkým krokom dopredu a to z hľadiska kvality života aj ovzdušia.

"Slovensko by nemohlo plniť ekonomické, ale ani  klimatické ciele, ak by sa ihneď vzdalo jadrovej energie. Jadrová energia má svoje riziká, ale je ohľaduplnejšia ku klíme než iné zdroje energie, ktoré má Slovensko k dispozícii," konštatuje tlačové oddelenie. MŽP sa aktuálne podľa vlastných vyjadrení neusiluje zastaviť využívanie jadrovej energie. Pripomína však, že jej bezpečnosť musí byť trvale v pozornosti štátnych inštitúcií.

Slovensko podľa rezortu plne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a ich podstatne väčšie zapojenie do energetického mixu. Zároveň však presadzuje, aby boli obnoviteľné zdroje vhodne nakombinované so všetkými nízkoemisnými zdrojmi energie, vrátane jadrovej energie, tak, aby bola zabezpečená stabilita siete a dostupnosť dodávok energie.

EK navrhuje, aby sa investície do jadra a zemného plynu pri splnení určitých podmienok mohli označovať za zelené. Stúpenci zaradenia týchto zdrojov medzi zelené investície tvrdia, že elektrárne, kde energetickým zdrojom je plyn, sú voči prírode omnoho priateľskejšie než uhlie. Čo sa týka jadrových elektrární, poukazujú na fakt, že neprodukujú žiadne emisie oxidu uhličitého.

V prípade zemného plynu by malo ísť o prechodný zdroj energie s tým, že elektrárne musia získať povolenie na výstavbu do konca roka 2030. Tie, ktoré dostanú povolenie na výstavbu po 31. decembri 2030, budú musieť plniť prísnejšie emisné normy.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá