V Bratislavskom kraji sa k slovenskej národnosti hlási vyše 86 percent obyvateľov

V Bratislavskom kraji sa k slovenskej národnosti hlási vyše 86 percent obyvateľov
Zdroj foto: TASR/AP
K slovenskej národnosti sa v Bratislavskom kraji prihlásilo 86,19 percenta obyvateľov. Ďalšími najrozšírenejšími národnosťami medzi rezidentmi regiónu sú maďarská, česká, rusínska, ukrajinská, ruská a rómska. Vyplýva to zo zverejnených údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

K maďarskej národnosti sa prihlásilo 20.657 obyvateľov (2,87 percenta populácie), ďalších 3859 uviedlo príslušnosť k maďarskej komunite v rámci otázky o ďalšej národnosti. K českej národnosti sa hlásilo 6429 ľudí (0,89 percenta), ako druhú národnosť ju uviedlo 3991 obyvateľov. 

K rusínskej národnosti sa prihlásilo 994 obyvateľov (0,14 percenta), 1897 respondentov ju označilo ako druhú národnosť. K ukrajinskej národnosti sa priznalo 1990 rezidentov (0,28 percenta), ďalších 261 pri otázke na ďalšiu národnosť. Ruskú národnosť zaznačilo 1260 obyvateľov (0,18 percenta), 871 ako druhú národnosť. 

Príslušnosť k rómskej komunite priznali respondenti najmä určením ďalšej národnosti. Ako prvú národnosť ju uviedlo 460 sčítaných (0,06 percenta populácie kraja), no ako druhú až 1078 obyvateľov. Rozdiel je výrazný najmä v obci Plavecký Štvrtok, kde rómsku národnosť uviedlo deväť ľudí, ako ďalšiu národnosť 80 obyvateľov.

V rámci okresov dosahujú najväčší podiel obyvateľov so slovenskou národnosťou v okrese Pezinok (92,6 percenta), s maďarskou národnosťou v okrese Senec (9,01 percenta).

Najvyšší podiel obyvateľov slovenskej národnosti má obec Doľany v okrese Pezinok (98,12 percenta). Jedinou obcou v Bratislavskom kraji, ktorej väčšina obyvateľov nie je slovenskej národnosti, je obec Vlky v okrese Senec. 

Zo 415 sčítaných sa prihlásilo k maďarskej národnosti 251, čo tvorí 60,48 percenta obyvateľov. K polovici obyvateľov maďarskej národnosti sa blížia aj v obci Boldog a Tureň, obe takisto v okrese Senec.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá