Európska lieková agentúra dostala väčšie právomoci. V čom vidia prednosti slovenskí europoslanci?

Európska lieková agentúra dostala väčšie právomoci. V čom vidia prednosti slovenskí europoslanci?
Zdroj foto: SITA/AP
ilutračné foto
Európska lieková agentúra sa za posledné dva roky počas pandémie koronavírusu dostala do povedomia asi každého občana Európskej únie. Práve ona je inštitúciou, ktorá rozhoduje o tom, aké lieky či vakcíny dostanú zelenú. Európsky parlament vo štvrtok 20. januára schválil posilnenie právomoci liekovej agentúry. Slovenskí europoslanci zhodnotili, aký efekt tieto kompetencie prinesú.

Posilnenie právomocí Európskej liekovej agentúry do svojich odporúčaní zahrnul aj tretí občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy. Táto iniciatíva občanom jednotlivých členských krajín umožňuje vyjadriť sa k budúcnosti Európskej únie.

Štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Nicholsonová: EMA bude lepšie pripravená na krízu

Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že je nevyhnutné, aby Európska agentúra pre lieky bola vybavená vhodným inštitucionálnym rámcom na riešenie mimoriadnych situácií a to bez improvizácií, s jasným mandátom a so zabezpečením právneho rámca. Uviedla to slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Posilnenie právomocí podľa Ďuriš Nicholsonovej umožní agentúre pracovať nezávislejšie. Takisto bude podľa jej slov EMA "lepšie pripravená na ďalšiu zdravotnú krízu" a zlepší kľúčové aspekty transparentnosti a zapojenia sa zainteresovaných strán.

Európska lieková agentúra podľa nej vytvorí európsku platformu na monitorovanie nedostatku liekov, čím uľahčí zhromažďovanie informácií o nedostatku, ponuke a dopyte po liekoch a pomôckach a umožní lepšie monitorovanie tejto oblasti.

"Rovnako sa posilní kapacita agentúry na riadenie dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, vytvorením dvoch nových riadiacich skupín pre nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok," povedala Ďuriš Nicholsonová.

"Z hľadiska transparentnosti a verejnej kontroly bude krokom vpred, že počas mimoriadnych situácií v oblasti verejného zdravia sa budú musieť zverejniť protokoly o klinických skúškach," dodala.

Európska zdravotná únia

Európska komisia prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie podnikla v novembri 2021. Predložila vtedy súbor návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť väčšiu pripravenosť a lepšiu reakciu počas súčasnej a možných budúcich zdravotných kríz. Jedným z návrhov bolo aj posilnenie úlohy kľúčových agentúr Európskej únie.

Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri Európskej úniie v Bruseli uviedla, že cieľom Európskej zdravotnej únie je lepšia a efektívnejšia reakcia na budúce hrozby. Vyzdvihla potrebu dobudovania európskej únie zdravia, o ktorej sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy.

Lexman: Je to ďalší krok k zdravotnej únii

Väčšie právomoci pre Európsku agentúru pre lieky zlepšia pripravenosť Európskej únie v prípade zdravotníckych kríz, myslí si slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann.

"Cieľom väčších právomocí pre agentúru známu pod skratkou EMA je zabezpečenie lepšej pripravenosti a koordinácie EÚ na zvládnutie podobných zdravotníckych kríz, akú spôsobilo ochorenie Covid-19," povedala.

Europoslanci podľa Lexmann urobili štvrtkovým hlasovaním "ďalší z krokov k vybudovaniu Európskej zdravotnej únie zameranej na výraznejšiu podporu bezpečnosti verejného zdravia v EÚ".

Lexmann dodala, že hlavnou úlohou agentúry bude ešte lepšie monitorovať potenciálne nedostatky v dodávkach liekov a zdravotníckeho materiálu, podpora vývoja kvalitných a bezpečných medicínskych výrobkov v rámci Únie a efektívny manažment a pripravenosť na budúce výzvy v zdravotníckej oblasti.

Bilčík: Je to aj v záujme Slovákov

Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík tiež privítal väčšie právomoci pre Európsku agentúru pre lieky. "Počas pandémie sme sa na Slovensku spoľahli na nezávislosť, zodpovednosť a profesionalitu Európskej agentúry pre lieky pri schvaľovaní vakcín a liečiv proti covidu," hovorí.

Celoeurópska koordinácia liekových agentúr podľa Bilčíka už teraz pomáha zachraňovať množstvo životov na Slovensku aj v Európe. "Aby sme v budúcnosti ešte rýchlejšie a účinnejšie reagovali na zdravotnícke krízy, vítam a podporujem viac právomocí pre EMA," povedal a dodal, že "je to v záujme ľudí na Slovensku".

Hojsík: Na zdravotnícke krízy nie sme pripravení

Koronakríza zdôraznila potrebu rýchlejšej schopnosti reagovať a silnejšieho mandátu pre európske zdravotnícke agentúry, povedal slovenský europoslanec Martin Hojsík.

"Koronakríza nám ukázala, že na zdravotnícke krízy nie sme pripravení. Ani ako krajiny, ani ako Únia," myslí si. Hojsík dodal, že členské krajiny Únie vďaka spolupráci v prvých týždňoch pandémie dokázali zaobstarať nevyhnutné potreby a neskôr vyvinúť a nakúpiť vakcíny skôr, ako väčšina sveta.

"Ak chceme budúce krízy zvládnuť, potrebujeme skutočnú zdravotnícku úniu, a teda plne podporujem posilnenie právomocí Európskej liekovej agentúry," povedal europoslanec.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá