Poslanci schválili vyššie zdravotné odvody z dividend

Poslanci schválili vyššie zdravotné odvody z dividend
Zdroj foto:
Pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Od začiatku budúceho roka sa na príjmy z dividend zvýši sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 % na 14 %. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú schválili poslanci NR SR. Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako na ostatné príjmy. Kým pri ostatných príjmoch bude maximálny ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej mzdy, pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Suma vyplatených dividend sa pritom nemá započítavať do celkových príjmov, a preto sa nemôže stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných príjmov.

Zdravotné odvody z dividend sa budú vyberať formou zrážky pri ich výplate. Preddavok na poistné z dividend bude za osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend. Tento preddavok bude splatný do dvoch mesiacov odo dňa vyplatenia dividendy. Podľa navrhovanej úpravy sa na dividendy bude vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend. V súčasnosti sa z dividend neplatí daň ani sociálne odvody, pričom od roku 2011 sa z nich platia zdravotné odvody vo výške 10 %.

Ministerstvo zdravotníctva pritom nevie vyčísliť, aký vplyv bude mať zvýšenie odvodov z dividend na rozpočet verejnej správy. Príjmy z dividend totiž v súčasnosti nepodliehajú dani z príjmov na území Slovenska ani inej evidenčnej povinnosti zo strany prijímateľa. "Z tohto dôvodu nie je možné vyčísliť dopad navrhovaného opatrenia, nakoľko nie je možné určiť sumu, ktorú v súčasnosti poberajú občania Slovenskej republiky a ďalšie osoby zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení z majetkových účastí v podnikoch v Slovenskej republike a v podnikoch so sídlom v zahraničí," uvádza rezort.

Podľa SDKÚ-DS odvod zaťaží najmä strednú vrstvu

Poslanec NR SR Viliam Novotný z SDKÚ-DS ešte v rozprave k zákonu vyhlásil, že zdravotné odvody z dividend, tak ako ich navrhlo ministerstvo zdravotníctva, znovu zaťažia strednú vrstvu a vytvoria neúnosnú mieru solidarity. Nesúhlasí s tým, aby sa sadzba pre zdravotné odvody z dividend zvýšila z 10 % na 14 % a maximálny základ pre ich platenie by mal stúpnuť z trojnásobku na desaťnásobok priemernej mzdy na Slovensku. Argumentuje tým, že ak má byť zachovaná odvodová neutralita, pravidlá na platenie odvodov z dividend, by mali byť rovnaké ako na platenie odvodov z príjmov fyzickej osoby. Pri platení zdravotných odvodov zo zárobkovej činnosti bude od januára maximálnym vymeriavacím základom päťnásobok priemernej mzdy. "Čo je najhoršie, zdravotné odvody, ktoré človek zaplatí z týchto príjmov, sa spočítavajú z odvodmi z iných príjmov,“ konštatuje Novotný. Upozorňuje na to, že v istých prípadoch môže osoba zaplatiť 14 % z až 15-násobku priemernej mzdy. Takéto zaťaženie ľudí podľa jeho slov povedie ku špekuláciám, ako sa ich plateniu vyhnúť. Zároveň sa pýta, čo človek, ktorý zaplatí takéto vysoké odvody dostane v slovenskom zdravotníctve a ako sa prejaví takáto vysoká miera jeho spolupatričnosti. Novotný konštatuje, že solidarita vo verejnom zdravotnom poistení je potrebná, ale musí mať hranice. "Solidarita musí mať svoju mieru a za peniaze, ktoré platíte do zdravotného poistenia, by ste mali vedieť na čo máte nárok a čo za to dostanete. Tieto dve pravidlá budú v prípade schválenia tejto novely zákona porušené,“ uviedol Novotný. Pripomína, že zdravotné odvody z dividend zaviedla ešte vláda Ivety Radičovej, a to s horným stropom na úrovni 10 % z maximálneho vymeriavacieho základu, z trojnásobku priemernej mzdy. "Ja si osobne myslím, že odvody z dividend sú správna vec lebo zachovávajú odvodovú neutralitu. Sú správna vec preto, aby sme zabránili špekuláciám,“ skonštatoval Novotný. Ako pokračoval vedel by si predstaviť odvody z dividend na úrovni 14% ale z trojnásobku priemernej mzdy. 
Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská obhajuje návrh svojho rezortu potrebou zosúladiť sadzby na 14 %, tak ako je to i pri ostatných príjmoch. "Rovnako, čo sa týka stropu, myslíme si, že je navrhnutý správne,“ dodala Zvolenská.

Novela zároveň ruší súbeh platenia poistného na verejné zdravotné poistenie zo strany štátu, ako aj jeho pracujúcich poistencov. Po novom zostane poistencom štátu len osoba, ktorej vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti nepresiahne 15-násobok životného minima, čo v budúcom roku predstavuje sumu 2918,70 eur ročne.

Novela zákona tiež dopĺňa úpravu týkajúcu sa najmä oznamovacích povinností na účely mesačného prerozdeľovania poistného a ročného prerozdeľovania poistného. V právnej úprave sa najmä spresňujú niektoré oznamovacie povinnosti, upravuje sa zoznam dlžníkov, postup pri podaní námietok voči výkazu nedoplatkov a forma plnenia oznamovacích povinností voči zdravotnej poisťovni.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá