Kedy sa uzatvára trieda a kedy celá škola? Ministerstvo upresnilo postup pri výskyte covidu

Kedy sa uzatvára trieda a kedy celá škola? Ministerstvo upresnilo postup pri výskyte covidu
Zdroj foto: TASR/Pavel Neubauer
V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či pre vysoký počet nakazených osôb. Školy sa riadia manuálom školský semafor.

V prípade pozitívneho samotestovania 

Potvrdil to odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keď sa vyskytne pozitívny výsledok samotestovania antigénovým samotestom žiaka počas školského roka, žiak zostáva doma a nemôže ísť do školy. "Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup a prihlási sa na antigénový test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu, alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia Covid-19," uviedli z rezortu školstva.

Ďalej rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. "Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok antigénového  samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia Covid-19 na školách," povedali z ministerstva školstva. 

V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí antigénovým testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa prihlásia na testovanie.

V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestu pred nástupom na mimovyučovaciu aktivitu sa žiak nemôže zúčastniť vybranej mimovyučovacej aktivity a bezodkladne musí opustiť priestory školy alebo školského zariadenia. "Žiaka je nutné umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne," priblížilo ministerstvo.

Ak je pozitívny zamestnanec

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid-19, žiaci pôjdu z triedy do desaťdňovej karantény, okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Karanténu je možné ukončiť po siedmich dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19. A to v prípade, ak výsledok PCR testu vykonaného najskôr v piaty deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny či ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

"Pokiaľ bude v triede 100 percent žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali Covid-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania," ozrejmilo ministerstvo školstva. Ak sa pozitívna osoba vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie Covid-19.

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie Covid-19 v triede si môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci alebo zaočkovaní prvou dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením Oznámenia o výnimke z karantény.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá