Barroso predstavil plán hospodárskej a menovej únie

28.11.2012 21:43

Európska komisia schválila plán na vytvorenie prehĺbenej a skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorý predstavuje víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, rozpočtovej, hospodárskej a politickej oblasti.

Barroso predstavil plán hospodárskej a menovej únie
Foto: SITA

"Potrebujeme prehĺbenú a skutočnú hospodársku a menovú úniu, aby sme dokázali prekonať krízu dôvery, ktorá poškodzuje naše hospodárstvo a každodenný život občanov. Musíme dokázať, že Európania sú ochotní držať spolu a odhodlane prehlbovať štruktúry vo finančnej, rozpočtovej, hospodárskej a politickej oblasti, ktoré sú základom stability eura a EÚ ako takej," uviedol predseda EK José Manuel Barroso.

Všetky významné rozhodnutia v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky, prijímané členskými štátmi eurozóny, ktoré sa zúčastnia  HMÚ, by podliehali väčšej koordinácii, schvaľovaniu a dohľadu na európskej úrovni.

Nastolený plán vytyčuje cestu k prehĺbenej spolupráci v podobe postupných opatrení v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Niektoré z nich je možné realizovať na základe už existujúcej zmluvnej základne, iné si budú vyžadovať zmenu základnej Zmluvy o EÚ.

V krátkodobom horizonte (do 6 až 18 mesiacov) bude prioritou zavedenie už dohodnutých reforiem (balíček šiestich opatrení - six pack) alebo reforiem, o ktorých sa ešte rokuje (balíček dvoch právnych aktov - two pack). Členské štáty únie by sa v rámci tohto kroku mali dohodnúť na jednotnom mechanizme dohľadu nad bankami.

V strednodobom horizonte (18 mesiacov až 5 rokov) by sa posilnila spoločná realizácia rozpočtovej a hospodárskej politiky (vrátane daňovej politiky a politiky zamestnanosti), ktoré by boli realizované spolu so zvýšenou rozpočtovou kapacitou.

V dlhodobom horizonte (nad 5 rokov) by na základe tomu zodpovedajúcemu zdieľaniu suverenity, zodpovednosti a solidarity na európskej úrovni malo byť možné zostaviť samostatný rozpočet eurozóny. Tento rozpočet by HMÚ poskytol potrebnú rozpočtovú kapacitu na podporu členských štátov, ktoré budú zasiahnuté finančnými otrasmi.

Pevne integrovaný rámec hospodárskej a rozpočtovej správy by okrem toho mohol umožniť spoločné vydávanie verejných dlhopisov, čo by zlepšilo fungovanie trhov a realizáciu menovej politiky. To by podľa plánu EK bola konečná fáza HMÚ.
O dnešnej správe EK o HMÚ budú rokovať premiéri a prezidenti členských štátov únie počas decembrového summitu EÚ (13.–14.12.).

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok