Rektora Trenčianskej univerzity odvolali

Aktualizované:
Rektora Trenčianskej univerzity odvolali
Zdroj foto: TA3
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dnes prišiel o svoju stoličku. Za jeho odvolanie sa vyslovilo 20 členov senátu. Niekoľkohodinová diskusia, bola plná búrlivých vystúpení, nechýbalo osočovanie a rozprava o tom, kto na škole koná zákonne a kto nie.

Rektora Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ivana Kneppa dnes univerzitný senát odvolal. V minulosti už čelil viacerým pokusom o odvolanie. Z celkovo 25 prítomných senátorov mu svoju nedôveru vyjadrilo 20 ľudí, štyria boli proti, jeden hlasovací lístok nebol platný. Senát dnes zároveň poveril dočasným vedením univerzity až do riadnych rektorských volieb Jozefa Habánika, ktorý pôsobí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov.

Niektorí senátori kritizovali skutočnosť, že materiály k odvolaniu rektora nedostali v riadnej lehote. Senát najskôr hlasoval o tom, či bude hlasovanie pri odvolaní rektora tajné, potom o tom, či bude súčasťou programu zasadnutia senátu. Oba návrhy senátori schválili. Pred vstupom do univerzity boli plagáty, na ktorých bol odkaz, že študenti za Kneppom stoja. Po štyroch hodinách sa senátori konečne dostali k hlasovaniu o odvolaní rektora.

Návrh na odvolanie rektora inicioval člen predsedníctva akademického senátu Pavol Lizák. Dôvody sú podľa neho viaceré, najmä však dlhodobo pretrvávajúce nezhody medzi ministerstvom školstva a univerzitou. Rektorovi taktiež vyčítal, že nevytvoril podmienky na to, aby Trenčianska univerzita zostala zaradená medzi univerzitami a nebola preradená medzi vysoké školy, kritizoval aj okamžité skončenie pracovného pomeru s dekanom Fakulty priemyselných technológií Jánom Vavrom i prodekanky Dariny Ondrušovej.

„Keďže je taká situácia, aká je, to znamená, že môže dôjsť k nútenej správe tejto univerzity, tak som požiadal predsedníctvo senátu, aby sme sa nad tým pozastavili a dal tento návrh, ktorý by mal byť prijatý,“ hovorí Lizák. Senát pritom Kneppovi vyslovil 17. októbra tohto roku dôveru. To však podľa Lizáka súviselo len s tým, že rektor dostal podporu pri komunikácií s dekanom Fakulty priemyselných technológií, ktorého okamžitá výpoveď vyvolala na púchovskej fakulte okupačný štrajk.

„Akékoľvek vaše rozhodnutie, samozrejme, prijmem,“ povedal na zasadnutí senátu Kneppo. Podľa neho nikto nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by jasne ukázali, že vo svojej funkcií pochybil. Na samotné vyhlásenie výsledkov voľby senátorov však už neostal. Fakt, že už nie je rektorom, mu oznámil predseda senátu telefonicky. „Výsledok rozhodnutia akademického senátu poznám a plne ho akceptujem. Ďakujem,“ povedal Kneppo pre médiá. Výsledky hlasovania neplánuje spochybniť.

Ivan Kneppo sa narodil 8. marca 1938 v Nových Sadoch. Od 1. marca 2010 bol poverený výkonom funkcie rektora univerzity, od 28. júna 2010 pôsobí na trenčianskej univerzite ako rektor.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá