Produkcia mlieka naďalej klesá. Bez pomoci štátu je sebestačnosť Slovenska ohrozená

Produkcia mlieka naďalej klesá. Bez pomoci štátu je sebestačnosť Slovenska ohrozená
Zdroj foto: TASR/AP
Produkcia mlieka na Slovensku naďalej klesá. Hoci sa slovenským prvovýrobcom neustále darí zvyšovať množstvo mlieka nadojeného od jednej dojnice, problémom sú naďalej klesajúce počty zvierat. Informoval o tom Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).

Medziročne sa počet mliečnych kráv znížil o 4-tisíc kusov. V praxi môžeme výpadok produkcie mlieka prirovnať k tomu, že krajské mestá Prešov a Nitra by zostali úplne bez mlieka a mliečnych výrobkov. Uvedený počet dojníc totiž vyprodukuje mlieko pre 170-tisíc obyvateľov.

Prvovýrobcovia rušia svoje chovy najmä pre enormný nárast nákladov. Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR žiadajú okamžitú finančnú pomoc. "Požadujeme mimoriadnu jednorazovú podporu pre prvovýrobu mlieka vo výške 35 miliónov eur. Ďalej požadujeme zvýšenie štátnej pomoci v súvislosti s dotačným titulom Zelená nafta. Posledná požiadavka súvisí s novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou na roky 2023 až 2027. Požadujeme, aby v tomto období dosiahla výška podpory pre všetky kategórie mliečneho dobytka 500 eur na veľkú dobytčiu jednotku," uviedol Alexander Pastorek, predseda SZPM.

"Kameňom úrazu" pre sektor sú dlhodobé problémy, ako vysoký investičný dlh, kumulovaná strata odvetvia, kapitálová poddimenzovanosť a výrazne nižšia podpora z európskych aj národných zdrojov v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ. V roku 2021 sa situácia ešte zhoršila a výhľad na zmenu nepriniesli ani prvé dni nového roka 2022. Dôvodom je enormný nárast vstupov, najmä cien rastlinných komodít a krmív nakupovaných na zahraničných trhoch, ako aj cien energií.

Fungovanie mliekarní

"Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan vyjadril pochopenie pre naše problémy a pri našej zásadnej požiadavke na mimoriadnu pomoc vo výške 35 miliónov eur prisľúbil, že počas dvoch-troch týždňov preverí možnosti tohto nadrezortného rozhodnutia," informoval Pastorek. Predstavitelia SZPM veria, že sľub bol daný s plnou vážnosťou a nezostane len pri slovách. Znižovanie počtu dojníc má vplyv aj na fungovanie mliekarní, ktoré sa obávajú nedostatku základnej výrobnej suroviny z domácich zdrojov.

"Ďalší pokles výroby surového kravského mlieka už priamo ohrozuje aj mliekarne, ktoré mlieko spracovávajú na mliečne výrobky. Naši členovia vyjadrujú obavy o nedostatok domácej suroviny, ktorý z dôvodu poklesu stavov dojníc nastal. Mliekarne v ostatných mesiacoch upravovali ceny pre prvovýrobcov mlieka smerom nahor. Naša cenotvorba je však priamo podmienená tým, za čo je obchod ochotný naše výrobky kúpiť. Spracovatelia nemôžu suplovať úlohu štátu v podpore rezortu na úroveň, ktorá je obvyklá v okolitých štátoch," povedal Marián Šolty, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).

Zachovanie pracovných miest

SZPM dodal, že bez mimoriadnej podpory nedokáže garantovať udržanie súčasného stavu produkcie surového kravského mlieka a zamestnanosti. V prvovýrobe mlieka pracuje 10-tisíc ľudí, ktorí sú dnes priamo závislí na tom, či sa štát rozhodne zachovať ich pracovné miesta. Ani v európskych štátoch to nie je inak. Rozdiel je len v tom, ako si jednotlivé členské štáty EÚ cenia výrobu mlieka a v akom rozsahu ju podporujú.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá