Americké právo, slovenské platy? Sudkyňa sa bližšie pozrela na zmluvu s USA

Americké právo, slovenské platy? Sudkyňa sa bližšie pozrela na zmluvu s USA
Zdroj foto: TA3
Vláda schválila znenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA. Návrh dohody upravuje pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov, ako aj osôb, ktoré plnia úlohy pre ozbrojené sily USA na našom území. O tom, ako bude zmluva ukotvená v právnom systéme, sme hovorili so sudkyňou Danou Jelinkovou Dudzíkovou.

Nie celkom čitateľná situácia

V zmluve nájdeme pasáže, kde sa uvádza, že americká jurisdikcia má prednosť pred slovenskou. "Zmluva zakotvuje, že v istých právnych vzťahoch sa pôjde podľa amerického práva. Ak by teda Američania na Slovensku stavali, stavba sa bude riadiť americkými stavebnými predpismi," vysvetlila Jelinková Dudzíková.

Americkými právnymi predpismi by sa riadilo aj obstarávanie. A v prípade, že tu budú Američania zamestnávať ľudí, či už Slovákov, alebo iných, budú postupovať podľa zákonov USA, doplnila sudkyňa. "Právo americké, ale platy a platové náležitosti s prihliadnutím na slovenské pomery," spresnila Jelinková Dudzíková. Zároveň zdôraznila, že z jej pohľadu ako sudkyne tak vzniká situácia, ktorá nie je celkom čitateľná.

Právna neistota

To, či sa ešte budú zmluvné podmienky upravovať, by malo byť jasné zo zmluvy. "To by mal jasne dekódovať ak nie predkladateľ tejto zmluvy, tak minimálne ministerstvo spravodlivosti, alebo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, čiže jednotlivé rezorty. My sa tu nemôžeme dostať do takého štádia, že máme právnu neistotu a že budeme hádať, čo sa tým asi chcelo povedať," vyjadrila sa sudkyňa.

Podľa dohody by sa mala Slovenská republika na žiadosť USA vzdať aj svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci. "To znamená, že keď tu bude spáchaný trestný čin, či už silovou alebo civilnou zložkou ozbrojených síl USA, tak bude v prvom bode potrebné preskúmať, či bol skutok spáchaný v súvislosti s plnením služobných povinností, alebo nie," vysvetlila Jelinková Dudzíková. Rozhodujúci bude certifikát vydaný americkou autoritou.

"Zo šiestich štátov, ktoré som skúmala, som z hľadiska porovnania zistila, že štyri z nich si vymienili, že takéto osvedčenie americkej autority môžu napadnúť, môžu ho preskúmať, a môžu napadnúť jeho platnosť," povedala sudkyňa. Tieto štáty teda môžu ovplyvniť priebeh trestného konania.

Celú reláciu Tak takto?! si môžete pozrieť tu:

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá