Vláda schválila nové opatrenia. Zmenia sa podmienky prekonania nákazy a vznikne nový režim

Vláda schválila návrh opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron. Zmení sa prístup k tým, ktorí prekonali koronavírusovú nákazu, vznikne režim OP plus a COVID automat sa zatiaľ nevráti. Pozrite si, aké pravidlá majú platiť pre rôzne oblasti a činnosti.

Opatrenia sa navrhujú jednotne pre celé územie SR. Vláda ich schválila s účinnosťou od 19. januára.

Režim OP plus

Nové opatrenia, ktoré schválila vláda, majú platiť vo vlne nového variantu omikron. Od 19. januára sa tak nezapne Covid automat a pravidlá budú platiť na celonárodnej úrovni. Vláda zároveň odporúča hlavnému hygienikovi SR, aby prijímal opatrenia podľa schválených opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron. 

Vznikne nový režim OP plus, na ktorý už nebudú stačiť dve dávky vakcíny alebo prekonanie covidu. Pod OP plus sa podľa schváleného materiálu myslia osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti covidu, alebo majú dve dávky vakcíny a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. 

Režim OP plus sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu OP plus patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

Svadby, kary, oslavy

Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Podujatia sa zároveň môže zúčastniť maximálne 20 ľudí a povinný bude aj zoznam účastníkov. Režim OP plus sa bude vzťahovať aj na fitness. V priestore prevádzky bude môcť byť zároveň maximálne 50 osôb, alebo musí byť určených aspoň 15 metrov štvorcových na osobu.

OP plus sa týka aj oblasti wellness, akvaparkov a kúpeľov, pokiaľ nejde o zdravotnú indikáciu. V týchto prevádzkach bude môcť byť maximálne 50 osôb alebo vyčlenených 15 metrov štvorcových na osobu.

Nový režim sa po novom bude vzťahovať aj na ubytovacie zariadenia. V takom prípade počet hostí bude neobmedzený. Využívanie režimu základ v ubytovacích zariadeniach bude zakázaný. 

Pod režimom OTP sa myslia len osoby, ktoré sú kompletne očkované, testované alebo covid prekonali za ostatných 90 dní. Pod režimom základ sa myslia všetci bez ohľadu očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Plná zaočkovanosť a prekonanie

Od 1. februára sa skráti doba plnej zaočkovanosti proti ochoreniu Covid-19 zo súčasných 12 mesiacov na deväť od podania poslednej dávky. Dovtedy zostáva v platnosti jednoročné uznávanie očkovania proti ochoreniu Covid-19. Režim OP bude platiť pre osoby, ktoré sú kompletne zaočkované, pričom od poslednej dávky nesmie uplynúť viac ako deväť mesiacov. Takisto tam patria aj osoby s tromi dávkami vakcíny, ktorí tretiu dávku absolvovali rovnako pred menej ako deviatimi mesiacmi. 

V režime OP bude prekonanie ochorenia platiť len 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu, kým doteraz to bolo 180 dní. Ak môže človek pozitivitu dokladovať len antigénovým testom, prekonanie ochorenia sa mu neuzná. Pod režim spadajú aj osoby, ktoré prekonali Covid-19 pred viac ako 180 dňami a majú jednu dávku vakcíny. Ide o prípad, ak vakcínu podali do 180 dní od prekonania ochorenia potvrdeného PCR testom po dobu deviatich mesiacov od prekonania covidu.

Do režimu OP patria aj deti mladšie ako 12 rokov a dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom.

Práca z domu, prevádzky a služby

Od 19. januára budú účinné aj ďalšie opatrenia v súvislosti s variantom omikron. V zamestnaní sa odporúča v maximálnej možnej miere práca z domu, na pracovisku bude platiť režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu), pričom test bude vyžadovaný aspoň dvakrát do týždňa.

Prevádzky a služby budú môcť byť otvorené len od 5.00 h do 22.00 h. Reštaurácie budú v režime OP, a to iba sedenie a obsluha bude možná iba pri stole vrátane terasy. Respirátor bude povinný mimo stola a mimo konzumácie. V režime základ (všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania) bude môcť fungovať len okienkový predaj.

Ubytovacie zariadenia budú môcť fungovať v režime OP plus bez limitu. Tento režim vyžaduje buď kompletné očkovanie s testom, alebo kompletné očkovanie s "booster" dávkou či prekonaním ochorenia. Využívanie spoločných priestorov je hromadným podujatím a platia preň pravidlá ako pre hromadné podujatia. Režim základ bude zakázaný okrem karanténnych zariadení a ubytovaní dlhodobého charakteru.

Tieto opatrenia sú náhradou za doposiaľ platný COVID automat. Návrh by mal priniesť zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, teda počas rastovej fázy vlny omikronu do jednoznačného poklesu vlny.

Mládež v športe a kultúre

Športujúce deti a mládež do 18 rokov môžu trénovať v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia Covid-19). Rovnako v OTP režime sa môžu konať aj kultúrne podujatia pre deti a mládež. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá v stredu nadobudla účinnosť.

Kapacitný limit v takomto prípade je 100 osôb. "Okrem očkovaných a prekonaných je teda možná účasť aj na základe negatívneho RT-PCR alebo LAMP testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od odberu, alebo antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín," uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov sa naďalej môžu konať len v režime OP. Profesionálne športové súťaže ponechávajú povinnosť testovania hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní, alebo neprekonali Covid-19.  

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá