Ústavný súd môže rozhodnúť o ústavnosti medzinárodných zmlúv. Nemôže však konať sám od seba

TA3 TASR
11.1.2022 14:33

Rozhodovať o ústavnej súladnosti dojednaných medzinárodných zmlúv, ktoré musí odsúhlasiť parlament, môže Ústavný súd SR. Nemôže však konať sám od seba, ale na základe návrhu buď od vlády, alebo hlavy štátu. V súvislosti s návrhom dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA (DCA) to povedal právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave.

Ústavný súd 1140 px (TASR)
TASR

Na možnú protiústavnosť dohody upozornila v hromadnej pripomienke verejnosť i Generálna prokuratúra SR.

Rozhodovanie Ústavného súdu predstavuje podľa Bujňáka tzv. preventívnu kontrolu ústavnosti. Dodal, že od vzniku SR sa ešte nestalo, že by sa medzinárodná zmluva ocitla na Ústavnom súde. Upozornil, že návrh na ÚS sa musí podať ešte predtým, ako sa zmluva predloží na rokovanie parlamentu. "Zákon predpisuje Ústavnému súdu lehotu na rozhodnutie, a to šesť mesiacov od doručenia návrhu oprávneného subjektu. Ak Ústavný súd rozhodne, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, potom ju nemožno ratifikovať," priblížil.

Ak by medzinárodná zmluva nebola v súlade s Ústavou SR, existujú podľa právnika dve možnosti, a to znovu dojednať zmluvu alebo zmeniť ústavu. "Prvou je znovuotvorenie fázy dojednávania medzinárodnej zmluvy s tým, že problematické časti alebo ustanovenia sa zmenia v súlade so závermi Ústavného súdu. Ak by k zmene nedošlo, malo by to za následok neratifikáciu medzinárodnej zmluvy. Druhou možnosťou je zmena ústavy alebo ústavného zákona tak, aby dohodnutá medzinárodná zmluva ďalej nebola v rozpore s príslušnými ústavnými normami," povedal Bujňák.

Ústavné súdy môžu súlad medzinárodnej zmluvy vyhodnotiť odlišne. "Napríklad bulharský ústavný súd vyhodnotil tzv. Istanbulský dohovor v roku 2018 ako protiústavný, kým lotyšský ústavný súd pri tejto medzinárodnej zmluve v roku 2021 problém nenašiel. Výsledok konania závisí nielen od znenia danej ústavy, ale aj od interpretačnej metódy, ktorú daný ústavný súd používa," skonštatoval právnik.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Dohodu kritizovala aj opozícia, Smer-SD hovorí, že návrh dohody je pre Slovensko nevýhodný a porušuje suverenitu Slovenska.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok