Ústavný súd: Odmietnutie Kováčovej sťažnosti nie je definitívne

Ústavný súd: Odmietnutie Kováčovej sťažnosti nie je definitívne
Zdroj foto: SITA
Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) o odmietnutí sťažnosti bývalého prezidenta SR Michala Kováča, ktorou namietal porušenie základného práva na slobodu prejavu, základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a práva na spravodlivé súdne konanie bolo podľa hovorkyne ÚS Anny Pančurovej interpretované nesprávne.

„Sťažnosť Michala Kováča bola 23. októbra odmietnutá uznesením III. senátu ústavného súdu v zložení Rudolf Tkáčik – predseda a sudcovia Ján Auxt a  Ľubomír Dobrík  ako neprípustná pre predčasnosť ,“ uviedla Pančurová.

Dodala, že dôvodom tohto rozhodnutia bolo, že v rámci predbežného prekovania sťažnosti Michala Kováča príslušný senát ústavného súdu zistil, že sťažovateľ podal proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. júna tohto roku, ktorým malo dôjsť k porušenie jeho základných práv a slobôd, mimoriadny opravný prostriedok  - dovolanie, o ktorom je oprávnený rozhodovať Najvyšší súd SR.
Ústavná a zákonná úprava konania pred ústavným súdom  umožňuje ústavnému súdu poskytovať  ústavnú ochranu v konaní o sťažnostiach fyzických a právnických osôb až po vyčerpaní dostupných a účinných právnych prostriedkov nápravy zo strany sťažovateľa. V čase rozhodovania ústavného súdu o sťažnosti Michala Kováča však o podanom dovolaní nebolo rozhodnuté,“ spresnila hovorkyňa ÚS.

Zdôraznila, že ÚS sa zaoberal aj dôsledkami svojho rozhodnutia pre sťažovateľa v kontexte ochrany jeho základných práv a slobôd. „Ústavný súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že v prípade procesného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní bude sťažovateľovi lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave,“ doplnila s tým, že v prípade vecného posúdenia a rozhodnutia Najvyšším súdom SR o dovolaní bude mať sťažovateľ možnosť podať sťažnosť ústavnému súdu proti tomuto rozhodnutiu najvyššieho súdu za obvyklých podmienok.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá